Безкрайното море съществува. Безбрежно. Безвременно. Достигането му е възможно. Трудността се състои не в неговата далечност, а точно в обратното – в близостта му. Удивително е колко непреодолима може да е близостта! И все пак…

Група изследователи и мета-артисти успяват да конструират генератор на безвремие. Устройството наподобява на огромен кристал, разположен в по-голямата си част под земята. Като генерира безвременно поле, кристалът отваря портали към измерение без ограничения, от какъвто и да е вид… Преминаването през портала е генерална репетиция за завръщането. Безкрайното море всъщност…

От „Терминал ∞“ и „Институт за изследване на Тишината“ през „CREAtorium“ и „Vortex“ спектаклите на „Театъра на сетивата“ София очертават ясна траектория, която обхваща няколко основни теми, обединени от обща посока – от ограниченото и крайното към безкрайността. Тази траектория естествено достига до новия сетивен спектакъл-лабиринт „MARE INFINITUM“. Високотехнологичен, тъмен и дълбок, „MARE INFINITUM“ довежда сетивата до техните предели (в посока на едва доловимото) и прави опит за прехвърляне съзнанието на възприемащия в измерението отвъд.

„MARE INFINITUM“ е интерактивен спектакъл от вида „театър на сетивния лабиринт“. Характерното за този вид театър е, че посетителите не са пасивни зрители, а активни участници, които лично се срещат и взаимодействат с артистите и така изграждат свой собствен спектакъл (на сцената на собственото си съзнание). Пътуващите през „Лабиринта“ преминават през предварително подготвена сетивна инсталация, наситена с необичайни провокации (слухови, осезателни, обонятелни, визуални и вкусови).

Преминаването през представленията е индивидуално, затова е необходимо предварително запазване на час и закупуване на билет на www.sensorytheatresofia.com

КОГА: 15, 16 декември – предпремиера и премиера

19, 20, 26, 27 януари 2019 г.

Къде: „Vertigo Business Tower“ (София, бул. „България“ 109)

Местата са ограничени до 30 души на представление.

Pin It on Pinterest

Share This