Приковани от расово, политическо и социално-икономическото напрежение представено в новините, танцуващите артисти Jon Boogz и Lil Buck изключват телевизора и освобождават своята емоция в уморазбъркващ танц, който е едновременно плач и енергичен призив за действие. Jon Boogz и Lil Buck използват танц, за да въздействат и подобряват света, като в този проект намират перфектната хармония с артистичната перспектива на променящото се и въздействащо изкуство на Alexa Meade. Резултатът е мощен, хипнотизиращ размисъл представен във формата на 2D изображения презентиращи състоянието на съвременното общество.

 

Art by Alexa Meade
Written, Directed, Choreography, and Movement Artistry by Jon Boogz
Movement Artistry, Choreography – Lil Buck
Director of Photography, coloring – Kyle Stryker
Producer – Kalie Acheson of Animi
Editor, Assistant Director – Charles Latham of Animi
Editor, Choreography – Alec Clawson
Music – DBR @danielroumain & @wondagurl

 

Pin It on Pinterest

Share This