България е поделена в няколко етнографски области, всяка от които има своите особености по отношение на песенно танцовия фолклор. Най-общо фолклорните области в България са седем:

СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ – Северняшка фолклорна област обхваща Северозападна България и Средна северна България. Географски областта включва две под области – Дунавска хълмиста равнина (без Добруджа) и северната част на Старопланинската система. Границите на областта се очертават на север от Дунава, на юг от Стара планина, на запад от сръбската граница и на изток от Добруджа. Характерни за областта са Ганкино, Дайчево, Дунавско, Еленино, Пайдушко, Чичово, Ситно Влашко, Грънчарско, Денино, Кулско хоро и др.

ТРАКИЯ – Тракия заема географския регион на Тракийската низина. Най-вече заради различия в танцовия фолклор обикновено бива поделена в две подобласти – Западна Тракия (Пловдивско и Пазарджишко) и Източна Тракия. Тук на воля можете да си поиграете Право тракийско хоро, Тракийска ръченица, Чирпанско хоро, Чапраз, Джиновски танц, Буенек, Криво пловдивско хоро и мн. др. 

ШОПЛУК – Шопската фолклорна област включва западната част от Средногорието, Софийско, Пернишко и Брезнишко. Хората тук ще ви научат на: Граовско, Йовино, Селско, Ситно, Годечко, Петрунино хоро, както и Кюстендилска и Шопска ръченица и др.

ДОБРУДЖА – Добруджа заема североизточната част на България. На север е оградена от Дунав, на изток – от Черно море, а на запад – от Северняшката фолклорна област. Добруджанци обичат да танцуват на: Варненско хоро, Ръченик, Сборенка, Опас, Данец, Джоката, Ръка, Панделаш, „Сей, сей боб“ и др. 

МАКЕДОНСКА ФОЛКЛОРНА ОБЛАСТ – Македонската фолклорна област обхваща земите на Пирин планина, Вардарска и Беломорска Македония. Тук под звуците на характерните за региона тарамбука и зурна се извиват Малашевско, Мелнишко, Тежко хоро, Джонгурица, Ширто, Гинка, Испайче и мн. др.   

СТРАНДЖА – Странджанската фолклорна област се намира на изток от Тракийската област до Черно море, на север се простира до Добруджа, а на юг до границата ни с Турция. По отношение на танцовия фолклор не се различава особено от Източна Тракия, поради което понякога е разглеждана като трета подобласт на Тракия. И все пак музикалният фолклор на Странджа е доста характерен и различим от този в Източна Тракия, вследствие, на което много изследователи я разглеждат като отделна фолклорна област. Тук смелите танцуват нестинарски танци по жарава, както и други характерни танци за областта като: Трите пъти, Прави хора, Филек.

РОДОПСКА ФОЛКЛОРНА ОБЛАСТ – Родопската фолклорна област съвпада с географската област Родопи. Сворнато, Бачовско, Йенино хоро под звуците на българката каба гайда ни оставят без дъх.

Pin It on Pinterest

Share This