„Факултет за Мечти“ е пространство за игра, творчески занимания и изяви за деца, реализиран в квартал „Факултета“ – най-голямото ромско гето в София. Проекта е разработен и реализиран от сдружение „Трансформатори“, за фондация „Здраве и Социално Развитие“ по инициатива на „Компот Колектив“.

Контекст
Най-голямото ромско гето в София е „Факултета“ – квартал с население около 50 000 души. Той е социално изолиран от града и в него се образуват затворени общества. Това рефлектира на градската среда, в която липсват основни елементи на обществените пространства – площади, градини и детски площадки.
Проектът предлага оформянето на пространство, което да отговори на нуждата от обществени места за игра на деца. Той е обогатен с образователно съдържание (б.а. предоставено от фондация „Здраве и Социално Развитие“), с цел разработване на устойчив модел за свободно обществено пространство в проблемни градски райони.

Инициатива
По време на работилница за комикси, организирана от „Компот Колектив“, децата от квартал „Факултета“ рисуват техните мечти. Най-голямата мечта описва дървена къщичка, в която децата да играят и творят (б.а. в квартал „Факултета“ няма място, където могат да играят деца).
С рисунките от работилницата е създадена малка книжка, която поставя началото на инициативата „Факултет за Мечти“. Следват изложба в галерия „Credo Bonum“, представяне на „TED x BG“ и разпространение на книжката в мрежата от книжарници. Това довежда до задържане на общественото внимание върху проблема и започване на кампания за набиране на средства. Множество дарения под формата на парични средства, строителни материали, услуги, и повече от година благотворителен труд, сбъдват мечтата на децата – къщичката за игра „Факултет за Мечти“.

снимка: Факултет за мечти / Трансформатори

снимка: Факултет за мечти / Трансформатори

снимка: Факултет за мечти / Трансформатори

Проект
„Факултет за Мечти“ е малка дървена къщичка – пространство за игра и творчески занимания за деца. Тя е разположена в задния двор на „Здравно социален център за общностно развитие“ (кв. „Факултета“), където оформя кът за деца до живописна горичка. Прилепен към нея подиум служи като сцена и допълнително място за игра. Акцент е поставен върху връзката между процеса на игра и нейното представяне – фасадата зад подиума е прозрачна, откривайки изцяло вътрешното пространство.
Къщичката е третирана като свободно обществено пространство – тя не се заключва, достъпът до нея не е ограничен. Самата тя е ажурна – ефект постигнат от растера на модулна дървена конструкция, покрита с прозрачен поликарбонат. По този начин всички занимания в нея са видими отдалеч. Тези пространствени механизми и режими за ползване, целят да възпитат грижа и провокират отваряне на социално изолираните ромски общества.

снимка: Факултет за мечти / Трансформатори

снимка: Факултет за мечти / Трансформатори

Социален Ефект
Основната цел на „Факултет за Мечти“ е да внесе социална промяна в общност с много проблеми. Този процес беше започнат още с изпълнението на проекта и продължава в момента:
В процеса по построяване на къщичката бяха въвлечени жители от квартала, работещи в строителния бранш и други доброволци. Огромна помощ бе оказана и от местните деца и младежи, които с радост помагаха за монтажа, лакирането, почистването и декорацията.
„Факултет за Мечти“ е припознат от местните. Родители редовно водят децата си да играят в къщичката и пространството около нея. Мястото е със свободен достъп, къщичката не се заключва.
Столична община подкрепи „Факултет за Мечти“, като пространството около къщичката беше декорирано с цветя и озеленено с тяхна помощ. Това е първата инициатива на Столична община по облагородяване и поддръжка на обществени пространства в квартал „Факултета“ от 2007 г.
По инициатива на родители от квартала, фондация „Здраве и Социално Развитие“, „Компот Колектив“, сдружение „Трансформатори“ и Столична Община, е започната работа по създаването на фонд за поддръжка на „Факултет за Мечти“ и бъдещи обществени пространства в ромските гета в София.

Pin It on Pinterest

Share This