Свикнали сме, когато преживяваме психологически срив и не можем да се справим с трудна житейска ситуация или конфликтите ни с близки и приятели зачестяват, да обвиняваме себе си, другите, съдбата, разположението на звездите и т.н. Всеки има свои вярвания и търси причините за неуспеха си на всевъзможни места.

 

Самообвинението е характерно за интровертите, които по начало чувстват неувереност в себе си и трудно се вписват в света. Склонни към самоанализиране и вглъбяване в проблемите, тези хора сами си насаждат вина, която ги дълбае отвътре и създава от един проблем множество съпътстващи, а това само усложнява нещата, вместо да предложи разрешение. Екстравертите са на обратния принцип – за тях светът е основен катализатор на личното нещастие, другите са пречка пред достигане на целите или просто им липсва късмет.

 

Но какво, ако проблемите ни всъщност не идват от нас самите, нито от хората около нас, и не са плод на извършеното в сегашното ни битие? Този въпрос си поставят учените, занимаващи се с изследване на родовата памет и как събития, случили се на нашите прадеди, могат да окажат пряко влияние на нас – родените поколения след тях и не познаващи съдбите им.

 

След откритията на Карл Густав Юнг, за колективното несъзнавано и теорията за квантовата физика, подобни въпроси не би трябвало да звучат изненадващо и нелогично. Енергията се поглъща и отделя във вид на малки кванти, които корелират едни с други. Ние самите сме съставени от енергия. Тоест, всичко в природата е взаимносвързано и човекът не прави изключение. И ако сме част от едно общо поле, от което черпим информация и енергия (нещо като виртуалното пространство) и нашите мозъци са включени в един голям компютър, то съвсем нормално е „кабелите ни“ да са по-плътно свързани с хора от рода ни, с които делим една кръв (един ток).

Как можем да помогнем на жени, станали жертви на насилие

Как можем да помогнем на жени, станали жертви на насилие

За изминалата 2020 г. 17 жени в България са убити от партньорите си. Това са само известните случаи, а колко точно жени приключват живота си фатално в дома си, не можем да знаем, тъй като подобна статистика не се води. СТАНИ ДОБРОДЕТЕЛ ♥За изминалата 2020 г. 17...

#бюлетин

Човекът, който най-напред разработва метода „Семейни Констелации“, е немският психолог Берт Хелингер. Според него, всеки един от нас е вплетен в своята фамилия, а с определени членове има пряка психологическа връзка, дори и да не ги е познавал лично. Трудно е да се наблюдава динамиката на взаимоотношенията в рода, но изследването на личната история на всеки един човек от семейството е ключова в разбирането на собствените ни проблеми. Несъзнателно ние носим част от нерешените конфликти на прадедите ни, заключени в родовата памет, нещастни случаи, хора починали млади, самоубийства, аборт, имигриране, тежка семейна тайна.

 

Точно както физическите болести се унаследяват, така и психологическите блокажи остават в родовата памет и се предават през поколенията. И всичко това оказва своето негативно влияние и затормозява подсъзнанието ни, което твърде често води до телесни заболявания, психични нарушения, депресия, повтарящи се неуспехи и др. Тези невидими и неосъзнати двигатели на нашата дейност ни карат да изпитваме безпричинен страх и съмнение, а корените им се крият далеч преди нашето детство.

 

Семейните констелации ни помагат да осъзнаем всичко това, да осветим тъмните кътчета на родовата памет и да разрешим нерешените проблеми на нашите предци, за да можем да продължим на чисто, без страхове и без да носим чуждите провали на гърба си. Методът е близък до психотерапевтичната работа, но е много по-индивидуален, въпреки че съдържа ключови моменти от психодрамата. За да бъде максимално ефективен, добре е човек да заяви конкретен проблем, който да се разгледа в работата и да се търсят причините за възникването му. Но дори и да не можете сами да определите откъде идват вашите трудности и неуспехи, констелациите ще се погрижат тези неща да изкристализират чрез разиграване на ситуации и нишките на вплитанията в семейната история да се разплетат.

 

Как протичат констелациите?

 

Клиентът сяда от дясно на медиатора (ключова фигура в процеса и негов водещ). Формулира се проблема, чрез провеждане на разговор, който може да отнеме до час и половина. Медиаторът избира кои членове на фамилията са пряко свързани с проблема, за да бъдат поставени „на сцената“ в следващия етап на работата. Клиентът избира кои от присъстващите (специализирани лица) да представят членовете на фамилията и в каква ситуация. Той ги нарежда едни спрямо други, а те се оставят да бъдат водени, като се концентрират върху усещанията, пораждащи се в тях по време на процедурата. След това клиентът сяда до медиатора и наблюдава. Поставените лица трябва да усетят в собственото тяло опита или преживяното от членовете на семейството на клиента и да намерят конкретно решение на зададения проблем. Това е въздействие на енергийно ниво. Не е само процес на осъзнаване на проблема, а подобно на квантите, повлиява на енергийно ниво върху нерешения конфликт.

 

Ползи от констелациите:

 

Констелациите успешно помагат за решаването на семейни конфликти, физически или психологически проблеми, трудности във взаимоотношенията, проблеми между родители и деца, професионални проблеми. Методът се използва също и в предприятия и фирми за: вземане на решения, определяне на стратегия и цели, като инструмент за диагностика, стимулиране и мотивация, междуличностни взаимоотношения и др.

 

В България вече успешно се практикува този метод и помага на доста хора да разрешат своите несъзнавани проблеми. Но дори и да не се решите на такава стъпка, винаги би било от полза да изследвате своето родословно дърво, да се запознаете с живота и душевността на прадедите ви. Може да откриете лична връзка с някой от тях и решението на вашия проблем да се появи пред очите ви. Това е изключително важно днес, когато все повече семейства живеят разделени, децата заминават за друг континент и оставят цялото минало на рода си в родината.

 

Все по-малко знаем и все по-малко се интересуваме от живота на своите роднини, а това може да е ключът към разбиране на собствения живот и собствената ни съдба. Защото всичко е свързано, енергията на рода тече във вените ни и остава в нашата памет. И може би е време да закрепим връзките със семейството, да го разберем по-добре и да се опитаме да трансформираме негативната енергия в любов. За да вървим смело напред, без никакви енергийни блокажи и несъзнателни психологически спънки, трябва да разчистим проблемите, останали от предците ни.

 

още за четене

С кампанията си за „Часът на Земята“ WWF изпраща послание за мир

С кампанията си за „Часът на Земята“ WWF изпраща послание за мир

Природозащитната организация WWF избра да стартира тазгодишното издание на кампанията си за „Часът на Земята“ в деня, в който за юбилеен 50-и път светът отбелязва „Международният ден на гората“.

Pin It on Pinterest

Share This