Непознатият в наши дни Киприян е сред най-влиятелните българи в цялата световна история. Напускайки родината си, този наш сънародник се заселва в друга страна, където започва да ръководи милиони човешки съдби. Близо тридесет години (от 1375 до 1406 г.), с кратки прекъсвания, Киприян оглавява Руската православна църква.

 

Изпълнявайки длъжностите на Киевски митрополит, а после митрополит на Москва и на цяла Русия, Киприян Българин се заема с амбициозната задача да обедини в духовно отношение руските земи и да стане духовен водач на всички руснаци. Минава през безброй изпитания, но накрая успява. И важното в случая е не толкова, че един наш сънародник „взема“ църковната власт в Русия, а че този българин се справя с междуособиците и дрязгите между християните в руските земи. Успява да обедини същите тези земи по силата на своя висок авторитет и големи способности.

Св. Киприян – метрополит Киевски

Киприян произхожда от знатния търновски род Цамблак. Роден е през 1330 г. Той е чичо на друг голям български книжовник – Григорий Цамблак. Племенникът му пише за него, че е „откърмен от България, дарен на Русия“. Киприян е сред най-видните личности, способствали за „втория златен век“ на българската писменост и култура, от времето на цар Иван Александър (1331 – 1371 г.). Още много млад, Киприян постъпва в школата на Теодосий Търновски, в Килифаревския манастир край столицата Търновград. Негови духовни братя от манастира са Евтимий, бъдещият патриарх Търновски и Дионисий Дивни.

 

Под въздействието на учителя си Теодосий Търновски, Киприян възприема духовното учение на исихазма. Киприян Цамблак се превръща в едно от светилата на Търновската книжовна школа. Даровитостта му не остава незабелязана. През 1363 г. Теодосий Търновски завежда учениците си Киприян и Евтимий на посещение при цариградския патриарх Калист I в манастира Парория. След смъртта на учителя си (27-ми ноември 1363 г.) Евтимий и Киприян отиват заедно в Студийския манастир, после Киприян поема към Светогорската обител „Св. Павел“. Монахът Киприян се прочува и в Света гора със способностите си. Славата му достига до ушите на цариградския патриарх Филотей Кокинос, който го вика в Цариград, за да го направи свой „приближен инок“.

#бюлетин

#история

Княжеският манастир при село Равна – „каменната библиотека“ на българите

Княжеският манастир при село Равна – „каменната библиотека“ на българите

Манастирът при село Равна, Провадийско, функционира като основно седалище на Преславската книжовна школа снимка: muzei-provadia.com СТАНИ ДОБРОДЕТЕЛ ♥ Манастирът при село Равна, Провадийско, функционира като основно седалище на Преславската книжовна школа и...

През 1373 г. Киприян отива в Русия като пратеник на патриарх Филотей, за да изпълни много важна обединителна мисия. Кое движи Киприян по този път? Киприян е следовник на Григорий Палама – голям радетел за единството на православната църква. За да се опазят православните народи от вражески нападения и разкол – те трябва да са единни.

 

Не такова е обаче положението, което Киприян заварва в руски земи. Западът и Изтокът на Русия са по-скоро врагове, отколкото приятели. На 2-ри декември 1375 г. Киприян е ръкоположен за Киевско-литовски митрополит, като след смъртта на Московския митрополит Алексей се очаква да заеме и неговия престол, обединявайки двете части на Русия в духовно отношение. Господарят на Киевско-литовското княжество княз Олгерт обаче е в твърде лоши отношения с владетеля на Московското княжество Дмитрий Донски. Това е причината, която твърде възпрепятства мисията на Киприян. Дмитрий Донски не се съобразява с желанието на Цариград Киприян да бъде и Московски митрополит. След смъртта на Алексей през 1378 г. Дмитрий назначава на негово място друг митрополит, свой приближен.

 

Случват се редица премеждия, докато Киприян става всерусийски митрополит. Междувременно московският княз Димитрий Донски разгромява татарите в прочутата Куликовска битка (1380 г.), с която дава сериозна заявка да обедини в политическо отношение Русия. Чак след смъртта на този княз (1389 г.) Киприян най-сетне влиза във владение и в източните руски земи. Още в края на 1387 г. на църковен събор пък е официално решено именно той да бъде „митрополит Киевско-Литовски и на цяла Русия“ до края на живота си.

Как действа на духовното поприще Киприян? Той се занимава с уеднаквяване на литургичните практики в руските епархии. Преследва се следната, полезна за източнославянските земи, цел. Разпокъсаната в политическо отношение Русия, която дълго време е раздробена на множество малки княжества, най-накрая да бъде обединена в духовно отношение. Така тя да укрепне и да се обедини около най-силното руско княжество – Московското, където е и резиденция на духовния глава на цяла Русия – митрополит Киприян Българин.

 

Българската книжовна традиция дължи много на Киприян Български, защото той съхранява книжовния език на Второто българско царство (среднобългарския), пренасяйки го на руска почва. Така нашият книжовен език, българският от Второто царство, става официален (църковен и държавен) не само за южните славяни (сърби и българи), но и за източните (руси).

 

Какви други полезни дела върши в Русия митрополит Киприян? Изпълнявайки задълженията си на глава на Руската православна църква, Киприян се отдава и на книжовни занимания. В своите творби (например известния Киприянов псалтир с последования) той запознава руската общност на вярващите с южнославянските (български и сръбски) светци. Преди Киприян руските ръкописи не съдържат посвещения на български светци. В Киприяновия псалтир се срещат памети за Иван Рилски, Иларион Мъгленски, Петка Търновска и Константин – Кирил Философ.

 

От една страна, Киприян въвежда в руската книжовна традиция среднобългарския правопис, а от друга – почитанието към българските светци. В период, когато Българското средновековно царство е заличено от политическата карта, вследствие на османското завоевание (1396 г.), Киприян пренася българския дух и култура зад граница. Българското наследство „държавата на духа“, е съхранено в Русия благодарение усилията на Киприян Българин.

 

Киприян въвежда в Руската православна църква култ и към някои местни, руски светци. Емблематично е, че по негова инициатива през 1381 г. в Русия започва да се чества паметта на свети Александър Невски. След Освобождението катедралният ни храм в София получава името на тъкмо този светец (Александър Невски), но трябва да се знае, че българинът Киприян утвърждава името му в православната традиция.

 

Като руски митрополит Киприян се прочува с едно чудо, което впоследствие заляга в култа му като светец, познат в руската традиция, като свети Киприян Цамблак Чудотворец. Преданието разказва следното:

Мощите на Св. Киприян – Българин

#корените ни

Таласъмите в българските народни поверия

Таласъмите в българските народни поверия

В представите на българите от XIX в. таласъм е „зъл дух, който се явява като сянка нощем по големите сгради“. Таласъмите ходят докле пропеят петлите.В представите на българите от XIX в. таласъм е „зъл дух, който се явява като сянка нощем по големите сгради“....

Великият завоевател Тимур Ланг, по-известен в историята като Тамерлан, организира поход срещу Москва, където по това време се намира и митрополит Киприян. Татарите на Тамерлан спират да стануват край града, радостно подготвяйки се за предстоящите грабежи. Тогава Киприян нарежда да донесат в Москва Владимирската икона на Светата Богородица. Всички граждани се събират тържествено да посрещнат иконата, молейки се на Богородица да ги спаси от татарите. През нощта Богородица се явява в съня на Тамерлан и го кара да пощади Москва. На другия ден чудото се случва и татарите заобикалят града. А Киприян е запомнен като спасител на Москва от ордите на Тамерлан.

 

Канонизиран е от Руската православна църква за светец и чудотворец през 1472 г. През 2006 г. в Русия честват 600 години от успението на свети Киприян Българин. В литургията участват и български митрополити. Руският патриарх подчертава ролята на Киприян, не само в обединението на църквата, но и на руската държава.

 

Киприян Цамблак е една от историческите личности, с които България може най-много да се гордее. Благодарение на него през Средновековието „българин“ е синоним на умен и достоен човек.

още за четене

Лица от Мюнхен – интервю със Светлана Кампс

Лица от Мюнхен – интервю със Светлана Кампс

Освен с професионалните си преводи Светлана Кампс е позната с инициативата „Добра среща“, „Приказки и какао“ – сцена за запознанство с обичани български творци на литературни четения, благотворителната акция „Коледа в кутия“ и куклената работилничка „Puppeteria“,...

Кавханът в Средновековна България – от висш военачалник до владетел в сянка

Кавханът в Средновековна България – от висш военачалник до владетел в сянка

Съсловията, които съставляват прабългарското езическо общество, са три. СТАНИ ДОБРОДЕТЕЛ ♥ Съсловията, които съставляват прабългарското езическо общество, са три. Боилите са своеобразната висша аристокрация. След тях по достойнство идват багаините. А накрая е...

  „Възвишение“-то – като най-чистата форма на свобода

  „Възвишение“-то – като най-чистата форма на свобода

„Възвишение“, режисиран от Виктор Божинов, излиза на кинолента през 2017 год. и мигновено се превръща в един от най-успешните български филмСТАНИ ДОБРОДЕТЕЛ ♥„Възвишение“, режисиран от Виктор Божинов, излиза на кинолента през 2017 год. и мигновено се превръща в...

Книгите, с които ще запомним 2020 година

Книгите, с които ще запомним 2020 година

Годината бе трудна, но затова пък мина доста бързо, а и ни поднесе доста свободно време за четене, което трябва да се отчете като приятен неочакван подарък. СТАНИ ДОБРОДЕТЕЛ ♥ Годината бе трудна, но затова пък мина доста бързо, а и ни поднесе доста свободно...

Сюрреализъм или класика – двете модни величия на везните на времето

Сюрреализъм или класика – двете модни величия на везните на времето

Коко Шанел и Елза Скиапарели - две модни икони, променили тотално разбиранията за мода, стил и облекло Коко Шанел и Елза Скиапарели – две модни икони, променили тотално разбиранията за мода, стил и облекло на твърде консервативното по онова време общество. И не само...

Поетичните конкурси – в търсене на нови (анти)таланти

Поетичните конкурси – в търсене на нови (анти)таланти

Всеки пишещ или тепърва започващ да пише поезия млад българин, задължително се изкушава от множеството местни, национални, даже и международни конкурси, които се организират ежегодно в нашата малка, но пълна с таланти страна.Всеки пишещ или тепърва започващ да пише...

Крем с тиква

Крем с тиква

Не харесвам Хелоуин, но обичам тиква и не устоях на изкушението да приготвя забавен крем. Както винаги в мой стил: без брашна, млечни продукти и без захар, обогатен с ароматен шоколадов ганаж с канела. Този крем, с нежен и деликатен аромат, е подходящ за следобедната...

Pin It on Pinterest

Share This