„И така пак си живееш същия живот, в същата къща и в същото село, но вече си променен човек – по-пълен ти е животът, по-приятни са ти дните и вечерите. Хлябът, дето ядеш, по-приятен ти става.“ (баба от с. Джурково, част от „Резиденция Баба 2015“)

Имаме нужда от подкрепата ви, за да помогнем за осъществяването на „Резиденция Баба 2017“ в две села в района на Гоце Делчев.

Подкрепата ви означава да дадем шанс на поне десетима млади специалисти да прекарат 1 месец в обезлюдяващо се българско село и да отдадат своите умения, знание и време в разработването на идеи, които ще помогнат на тези села.

Какво представлява „Резиденция Баба“?

„Резиденция Баба“ е инициатива на сдружение „Фабрика за идеи“ от София, която свързва млади хора от градовете с възрастни от обезлюдяващи се села. Младежите живеят в продължение на един месец в домовете на възрастните. Инициативата създава благоприятни условия, разчитайки на подходи като дизайн мисленето и етнографското проучване, в които младите и възрастните установяват автентичен обмен на знание и грижа.

„Резиденцията“ е убежище, което свързва две отчетливи културни и поколенчески „острова“ в България, които са много пъстри и различни, но споделят нуждата от взаимодействие помежду си. Досега, в две издания на „Резиденция Баба“ през 2015 и 2016 г. са се включили 27 младежи от цяла България, живели в 7 различни села. През 2015 г. – в селата Дряново, Джурково, Манастир и Югово в Средни Родопи, а през 2016 г. – в Косталево, Паволче и Челопек в района на Враца.

Как точно инициативата помага за запазването и преосмислянето на фолклора?

Общата мисия на всички резиденти, на първо място, е да попият всяка частица от местното знание, свързана с фолклора, традициите и занаятите, а на по-дълбоко ниво – и невидимите носещи структури на техния свят (малки ежедневни ритуали, нужди, вярвания, сънища и надежди). Те документират всичко това с аудио записи, снимки, видео и дневници. Подкрепа в оползотворяването и осмислянето на този материал имаме от партньорите ни от Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл“.

Някои от резултатите до момента?

Важен резултат от взаимодействието между резиденти и хора от селата е ново качество на човешките взаимоотношения – между поколенията, между градските и селските общности.

Някои от видимите резултати, постигнати благодарение на резидентите, са: студиен запис на диск с песни от родопското село Дряново, разчистена и обозначена екопътека в с. Дряново, нова камбана на мястото на открадната над параклиса „Св. Богородица“ в с. Манастир, обучения по програмиране за децата от град Лъки, детската игра „ИгралО“ с мотиви от български шевици, реставриран покрив на църквата в с. Югово, възстановена фурна в с. Джурково, боядисани автобусни спирки в с. Паволче, организирани седенки в с. Косталево и Паволче, разчистени туристически местности в с. Челопек.

Резидентите от „Резиденция Баба 2016“ в момента работят по свои социално – предприемачески идеи, които ще са в помощ на селата.

Сукница е друго съкровище, произлязло от „резидентката“ Деница – образователна платформа, която е вдъхновена от умението на жени от с. Джурково да плетат бижута и предпазващи украси от синци.

Затова и имаме нужда от повече резиденти в повече български села!

 

„Резиденция Баба“ създава пространство за изслушване, за опознаване на нагласите и възгледите, за споделяне на знанието и занаятите. Тъканта на времето се разтяга, защото е готова да попива допирните точки, а не разликите. И всичко това, което бихме нарекли част от традиционния свят, е повод за една истинска среща.

Включването на млади хора в инициативата дава възможност за създаването на стабилна мрежа за солидарност, разбиране и взаимопомощ и преосмисляне на културното ни наследство.

Ако желаете да помогнете в събирането на нова група за осъществяването на „Резиденция Баба 2017“ в две села в района на Гоце Делчев можете да го направите ТУК>>>

Pin It on Pinterest

Share This