Винаги съм смятала, че човек се възпитава най-добре, чрез получаването на добри примери. Един такъв пример за самоинициатива и лична гражданска отговорност, каквито всеки човек трябва да има, дават студентите от Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – Камен Жижанов и Евгений Панчовски. Двамата учат различни специалности и това, което ги обединява, е театърът, а от скоро и взаимното им желание да направят българската столица една идея по-чиста.

 

Идеята за проекта „Чиста столица“ се ражда още преди година, когато двамата забелязват колко боклуци има на територията около университета и решават да направят малко почистване само двамата. Така започват да чистят редовно не само около университета, но и на други места, включително и извън София. Момчетата си дават сметка, че въпреки множеството движения и неправителствени организации, които насърчават почистването на околоблоковите пространства и сами организират такива чистения, столицата и изобщо страната продължава да бъде изключително мръсна. С едно масово почистване годишно нещата няма да се получат – трябва постоянство и някой истински да се посвети на това. Аз бих прибавила и необходимостта някой да започне да възпитава хората в ползата и смисъла на чистенето и то не по друг начин, а чрез личния пример. Точно това правят Камен и Евгений, доказвайки, че чистотата зависи от всички нас като граждани, от нашето лично отношение и мислене, а не от министерства, институции и т.н.

 

#бюлетин

#малки крачки

 

Така се ражда проектът „Чиста столица“, който стартира като Фейсбук страница само преди около два месеца, но вече има множество последователи и най-важното – доброволци, които се включват в чистенията, които момчетата организират или сами организират такива. Момчетата вярват, че всеки иска да живее на чисто място, затова защо да не бъдат те тези, които да направят това малко чудо. Освен това, за тях чистенето не е просто чистене, а социална дейност, която ги сплотява. Това време споделено с приятели, с които разговарят, обсъждат важни теми, обменят опит и градят полезни връзки. По този начин, освен че правят едно добро за всички жители на столицата, те общуват, научават нови неща и израстват личностно. Според тях в едно кафене никога не могат да се породят толкова смислени разговори и теми, каквито се раждат по време на едно съвместно почистване.

 

Едно от най-важните събития, които осъществяват благодарение на множество доброволци е почистването на Дебърската градинка на ул. „Лайош Кошут“ 4 – една от малкото тихи и спокойни градинки в центъра на София. Така със собствени средства (бои, четки за боядисване, лопати) и подкрепата на „Hood Transformers“ (гражданска инициатива за облагородяване на градската среда) те успяват да преобразят градинката и да ѝ вдъхнат нов живот.

 

Будни граждани от различни населени места дори им изпращат снимки от чистенията, които сами са осъществили, вдъхновени от тяхната инициатива. Един такъв пример дава момче, което почиства ключови места в Смолян, въпреки че няма нищо общо с този град.

 

Камен и Евгений споделят, че са приятно изненадани от реакцията на децата, когато ги видят да чистят. Някои деца се обръщат към родителите си с думите: „Мамо, виж, те чистят, хайде и ние!“. Други казват: „Браво!“. Изключително важно е да се показват положителни практики още от ранна детска възраст. Това е етапът, в който се гради личността и се формира нейната самоотговорност към заобикалящия свят и към другите. На фона на негативните примери, които дават телевизията, филмите, социалните мрежи, дори и семейната среда много често, примерът на тези две момчета наистина прави впечатление.

 

Според Камен Жижанов, ако добрите примери се умножат и зачестят, наистина ще настъпи голяма социална промяна само за едно поколение напред. Защото ако средата, която децата имат у дома, не възпитава в положителни ценности, то външната трябва да го прави. И обратно. Ето защо една от бъдещите им идеи е да започнат да посещават училища и да дават възможност на децата да се включват в инициативите за почистване. По този начин ще се засили желанието за доброволчество и ще се изгради култура за опазване на околната среда.

 

Момчетата са на мнение, че в България положителната промяна се случва, просто е с по-бавни темпове, отколкото в западните страни. А също и че родолюбието все повече се засилва у младите, което е сигурен знак, че положителната промяна ще настъпи.

още за четене

Pin It on Pinterest

Share This