Търси се ефективен лек срещу масовата епидемия от „Големопразие“ в страната

След като в две успешни издания, стотици „променотворци“ инвестираха време, усилия и вдъхновение в разрешаването на общественозначими актуални проблеми в 7 региона в цяла България, „Предизвикателството за социална промяна на „Фабрика за идеи“ събира отново активните граждани в неравна битка с неочакван край срещу „Големия праз“ и през 2016-та.

„Предизвикателството за социална промяна на „Фабрика за идеи“ ще събере екипи от цялата страна да разрешават наболели проблеми в разнообразни сфери, като инвестират знанията, времето и ресурсите си, за четири добротворчески дни – от 10-ти до 14-ти юни 2016 г. Екипите се гмуркат в истинско приключение, в което получават вечерта на 10-ти юни своята мисия в града, в който са се регистрирали и след това тръгват на пътешествие към решения, които трябва да бъдат иновативни (създадени с хората, за които се отнася решението) и устойчиви. Тази година инициативата се случва в София, Пловдив, Бургас, Враца, Габрово, Горна Оряховица и районите около тях.

„Предизвикателството за социална промяна на „Фабрика за идеи“ е оригинална българска идея, представена вече в 9 държави (Бразилия, Великобритания, Германия, Гърция, Италия, Киргизстан, Молдова, Полша, Сърбия, Узбекистан), която дава проста рамка за създаване на иновативни решения на комплексните проблеми пред съвременните общества. В приключенски 4-ри дневен формат, регистриралите се предварително екипи получават „мисия“: проблем (дефиниран с помощта на засегнати от него хора, организации, институции), който трябва да изследват подробно на терен, за да намерят иновативно, приложимо и адекватно решение. След представяния пред местната общност, продължаващите напред екипи участват в „Ideas Camp“, който среща участниците с богата палитра от ментори, които подпомагат доразвиването на идеята и нейното „случване“. Накрая идеите се представят във финален „Катапулт“ – събитие, където идеите срещат подкрепа (финансова, доброволческа, ресурсна), и се приближават до осъществяването си.

В двете издания на „Предизвикателството за социална промяна на „Фабрика за идеи“ през 2014-та и 2015-та година, участваха общо над 350 души, бяха раздадени над 70 мисии, а повече от 20 проблема стигнаха до иновативни решения в различна степен на реализиране.

Инкубатор за социални иновации - екипи

Инкубатор за социални иновации – екипи

Тази година темата на „Предизвикателството за социална промяна“ насърчава колективната интелигентност на регистриралите се екипи, за да работят по разрешаването на актуални за обществото ни теми като: пълноценната връзка между поколенията, обезлюдяването на селата, младежката безработица, правата на малките производители, връзката между формалното и неформалното образование, качествена градска среда, достъп до култура, екология, достъп до качествено здравеопазване и други.

„Най-големите инвеститори в това, което наричаме „социално благо“, могат и трябва да бъдат хората – хора с различно образование, с различна експертиза и опит, от различни градове, на различна възраст. Защото само омесвайки всичко това, можем да получим автентичен отговор на автентични потребности – като тази, да живеем в по-адекватна среда, насърчаваща социалните иновации.“ споделя Янина Танева, съосновател на „Фабрика за идеи“.

Екип от София - презентация

Екип от София – презентация

Решения от миналите издания включват както локални решения за конкретни казуси в 7-те града, в които се провежда досега форматът, така и системни решения на комплексни проблеми. Търсените решения са в сферата на социалните иновации и социалното предприемачество, а екипите имат по един „ангел“ или ментор, който може да им помогне в пътя им на търсене на качествена идея по време на приключението.

Някои от най-впечатляващите резултати от минали издания включват създаването на гражданската група „Термално – нормално“ (занимаваща се с разрешаването на казуса: Как термалните ресурси на София да заемат мястото си в икономическия и социален живот на града?), която се разрасна и функционира вече 10 месеца след края на „Предизвикателството за социална промяна“ 2015 г. и още:

  •  Създаването и разработването на социално – предприемаческа марка на образователен комплект за деца с дислексия и образователни затруднения чрез използването на кукли и приказни сценарии – „Оплетен свят“, – произвеждани от жени над 50 г.;
  •  Ван – пътуващи работилнички, снабдени с технологии на съвременното занаятчийство (3D принтери и машини), които помагат на традиционните занаятчии из страната, да имат достъп до тези технологии и да комбинират традицията с технологиите;
  •  Създаването на платформа, която свързва деца, учители, родители и артисти/графитъри, в споделен процес по създаване на обща визия за подобряването на училищната среда;
  • Онлайн игра за оптимизиране на професионалния избор сред учениците в последните гимназиални класове;
  •  Социално предприятие и комплексно решение в градска среда за младежи с аутизъм: бранд за разсади, произвеждани по време на тяхната терапевтична работа и отглеждани на музика. Решението включва и музикална градина, в която изолираните младежи да могат да общуват чрез големи музикални инструменти с посетителите на градината, която е до опитните полета с разсадите;
  • Пътуващо кино в ромските квартали на Русе и др.

Голяма част от досега формираните идеи и тяхното развитие можете да видите на predizvikatelstvoto.bg

Идеите от „Предизвикателството 2016“ в своя финализиран вариант ще бъдат представени на международния форум за социална промяна, движена от емпатия – EMPATHEAST, който „Фабрика за идеи“ организира тази година във Враца, където са и някои от най-успешните екипи на „Предизвикателството“ – „Враца Софтуер“ и „Какаляшка crew“, като организаторите се надяват да допринесат за събирането на нов идеен потенциал в най-бедния регион на Европа.

Желаещите да участват екипи могат да се регистрират до 6-ти юни

Който не може да се включи пък с директно участие през четирите дни, освен, че може да подкрепи сътворените решения, може да помогне на „Фабрика за идеи“ да събере качествени мисии, които имат спешна нужда от иновативен подход.

Подайте ни мисия до 6-ти юни ТУК

Тази година приключението „Предизвикателство за социална промяна“ ще се случи в 6 града едновременно и населените места около тях: София, Пловдив, Бургас, Враца, Габрово, Горна Оряховица.

Независимо откъде сте, можете да се регистрирате в друг град.

Можете да кандидатствате и „Предизвикателството за социална промяна“ да дойде във вашия град през 2017-та година.

Pin It on Pinterest

Share This