„Българското село – стоящо, ту между величествените планински склонове, дишащи хладния и влажен...