Всеки любител на загадките обича историите! Историите за непознати и потънали острови, които може би крият в себе си хилядолетни тайни, непознати цивилизации, а защо не и малко злато. Сред най-обсъжданите загадки е тази за мистичната Атлантида. Всяка година много любители на силните усещания се захващат дори и за най-малките следи и тръгват по трохичките от историята, за да намерят доказателства за съществуването й.

 

Днес на Балканския полуостров се намират над 21 000 острова, част от територията на Хърватия и Гърция. Но освен Атлантида, една друга, не по-малко интересна история владее сърцето и ума на мнозина търсачи на силни усещания. Няма нужда да ходите на далече, защото историята започва тук, на Балканския полуостров, на територията на днешна България, където според различни писмени сведения се намира изгубеният черноморски остров Кианида.

 

За първи път този остров е описан от римския географ Клавдий Птолемей, през 150 година на II-ри век от н.е. В сборника от географски карти „География“, той уточнява, че по размер (380 кв. км.) се доближава до остров Тасос. Можем да считаме тези данни за доста достоверни, имайки предвид стратегическото, политическо и търговско значение на Босфора. По този начин може би мнозина опитни мореплаватели са вземали за отправна точка на своите пътешествия именно наличието на намиращите се наблизо острови.

 

През 1982 година българският геоморфолог Диньо Кънев (1922 – 1997 г.) потвърждава, въз основа на геоморфологически доказателства, че действително съществуват следи за потънал остров. Той е бил разположен на 4 – 5 километра от брега на Черно море, където се събират границите на България и Турция, между българското Резово и турската Игнеaда. Въпреки това, при детайлно изследване на писмените сведения от минали епохи, никъде другаде не се споменава за наличието на подобен остров преди XV-ти век, което потвърждава мнението на мнозина изследователи и историци, че той е потънал поне преди 500 години.

В документи от 1490 година се споменава за острова, като за отправна точка, дори за морска граница, която разделя наполовина древногръцката колония Аполония Понтика, (днешният български град Созопол) и град Константинопол, (столица на Римската империя и Източната Римска – Византийска империя) от една страна и Босфорския проток, „входът“ на Черно море, от друга. Именно затова мнозина кораби, военни и търговски, използват този остров като отправна точка по време на своите пътувания в Античността.

#бюлетин

#на разходка из България

Гърците почитат това място, защото тук, според древногръцките легенди, аргонавтите, търсейки Златното руно, стигат до сегашните Дарданели и срещат блъскащите се скали Симплегади, които никой не е успявал да премине. По заръка на тракийския цар Финей, те пускат гълъб и ако той премине, ще е безопасно и аргонавтите ще минат. Пътниците успяват безопасно да избегнат това препятствие, а след тях скалите спират завинаги да се блъскат. Древногръцкият географ Херодот разказва за кампанията на император Дарий I (522 – 486 г. пр.н.е.) срещу скитите, която използва скалите за ориентир на север от Босфора.

 

Заради ерозията и подкопаването на речния бряг, островът постепенно измества своето положение и след едно унищожително земетресение потъва завинаги и за него остава само легенда. Тя наистина съществува и единствено времето е пряк свидетел на раждането и умирането й. Островът продължава и до днес да вълнува ума, сърцето и душата на търсачите на приключения и скрити съкровища.

Островът се намира южно от българския град Созопол

Кой знае, може би този остров съществува и днес, скрит сред мъглата, чакайки да бъде преоткрит отново? Може би има още какво да разкаже на следващите поколения?!

 

Бъдете сигурни, историята не свършва дотук! Тепърва започва! Но преди това трябва да се отправим на приключение към неизвестното минало и интересно бъдеще… на потъналия остров Кианида!

още за четене

Pin It on Pinterest

Share This