От 12.03.2017 г., екип на ФДФФ (Фонда за Дивата Флора и Фауна), част от проект „Нов живот за лешоядите“ LIFE14 NAT /BG/649, стана свидетел на измиране на почти цялата новосъздадена колония белоглави лешояди в района на Кресненското дефиле. Досега има намерени 5 мъртви и един в тежко състояние белоглави лешояди (Gyps fulvus). За съжаление, това е само малка част от очевидно липсващите птици, като изглежда броят на отровените ще надмине 15 – 20, част от които са и почти всички двойки, които за първи път започнаха гнездене през тази година.
 
Проблемът е сериозен, защото макар и забранено използването на отровни примамки за хищници, установяваме, че в района спокойно се говори за това. Не малко животновъди го намират за логично – решаване на проблема им с вълка.
 
Природозащитниците апелират към институциите, медиите и гражданите за популяризирането на проблема и предприемането на спешни мерки за неговото решаване.

„Не е нормално 60 години, след като е изчезнал от този район, поради употребата на стрихнин за унищожаване на хищници, след дългогодишни усилия и инвестиране на много средства и усилия, белоглавият лешояд да изчезне отново поради същата причина – залагане на отровни примамки за хищници (примитивна, но най-вече незаконна и абсолютно неморална практика)“ – споделя Емилиян Стойнов, председател на ФДФФ, отдал живота си за завръщането на лешоядите в Кресна.

Развитието на случая по дни:
 
12.03.2017 г. Екип на НП „Пирин“, начело с охранителя на резерват „Тисата“, открива белоглав лешояд в безпомощно състояние на територията на резервата. Взима го и го превозва със служебната си кола до офиса на парков участък „Синаница“ на НП „Пирин“ в гр. Кресна. Екипът на ФДФФ отива незабавно на място. След първоначален оглед, при който е видно, че птицата – синя крилометка 56, освободена от ФДФФ по проекта за реинтродукция на вида в Кресненския пролом, е с пълна гуша. Повикан е ветеринар, който да постави атропин, като спешна мярка срещу натравяне с най-масовата група пестициди – фосфороорганични или карбаматни, които е известно, че действат по един и същи начин. Птицата повръща и трепери, при приближаване на човек до нея. Единият й крак е напълно парализиран, а другият е с полусвити пръсти. Ветеринарният лекар й поставя атропин, калций и витамин В комплекс. Според него, най-често използваната отрова за кучета и хищници в района е ланат, който е от групата на карбаматните пестициди. Не е забранен за употреба в България, но е от категория 1 на токсичност и се изисква разрешение за притежание и работа с него. Екипът на ФДФФ прави снимка на птицата в клиника „Син кръст“ в Благоевград. Не е установено нищо, поради което екипа се успокоява, че не става дума за отрови и занася птицата в Центъра на ФДФФ в Ракитна.

13.02.2017 г. Получава се информация за намерен умрял белоглав лешояд със синя крилометка № 9 в землището на гр. Кресна. ФДФФ алармират институциите, които имат отношение по темата, че става въпрос най-вероятно за отравяне, след като е открита и втора вече загинала птица. РИОСВ – Благоевград, свика комисия с участието на представители на БАБХ и полицията, която да разследва случая на терен. Междувременно, екипът на ФДФФ стига до мястото и потвърждава намирането на птицата. Направени са снимки на птицата, която лежи по корем, с полуразтворени крила, изпънати назад крака с полусвити пръсти. Предвид състоянието й птицата е оставена на място, качена на дърво. Разпространена е информация за случая до медиите. Получени са данни за отровена лисица и е направена проверка, с надеждата да бъде открита и обезопасена опасната примамка. Направен е мониторинг на колонията на лешояди, с оглед на това да се оценят щетите от използването на отровите. Установени са 23 птици, което е доста по-малко отколкото трябва да бъдат (50 – 60), но заключенията на екипа не са окончателни, тъй като е възможно част от птиците да са на местата за нощуване.

14.03.2017 г. Осъществена е съвместна проверка с представители на ФДФФ, БАБХ, РИОСВ, МВР – Сандански, кметския наместник на село Ощава, представител на Община Кресна, и представители на полицията в Кресна. Направено е обследване, документални снимки и е попълнен протокол от проверката. Изпратена е проба до токсикологичната лаборатория на Националния научно диагностичен ветеринарномедицински институт в София. От там заявяват, че имат реактиви само за анализ на пестициди от групата ФОС/КАРБ. Междувременно е получена информация за умряла лисица в района на Стара Кресна и умряло куче в района на „Хълма“ над Кресна.

15.03.2017 г. Екип на ФДФФ получава информация за умрял вълк в района на с. Стара Кресна. Проверките в двата района, с данни за отровени животни не дават резултат, но в районите има крави и кози на паша, както и пастирски кучета се разхождаха свободно.

Броят на лешоядите през следващите дни е около 32 – 33. Мътещите и готвещите се за гнездене двойки са налични. Лешоядът 56 се възстановява бавно.

20.03.2017 г. От токсикологичната лаборатория обявяват, че пробата е положителна за единствения направен анализ ФОС/КАРБ. Открит е още един умрял лешояд.

21.03.2017 г. Екип на ФДФФ отива на място и намира, освен лешояда, за който е получен сигнал, още една птица. Първият е почти възрастен лешояд без марки, вторият е птица с крилометки К3Х. И двата лешояда са с пълни гуши и близо до реката, като явно са пили вода, след като са се почувствали зле от отровата. И двата са умрели най-вероятно на предния ден – 20.03.2017 г. Отново е свикана комисия от РИОСВ, БАБХ, но полицията отказва да дойде. Директорът на НП „Пирин“ и други представители на парка са на място и съставят протокол. Направи се аутопсия в Благоевград. Установи се мътилно петно на К3Х. И двете птици имат вътрешни кръвоизливи. Изпратени са проби за анализ в НДНИВМИ в София. Екипът на ФДФФ претърсва целия район между Кресна, с. Влахи, с. Ощава и Стара Кресна.

22.03.2017 г. Екип на ФДФФ претърсва целия район между с. Горна Брезница и с. Крупник. Открит е умрял гарван на площадката на ФДФФ в с. Ракитна.

23.03.2017 г. Екипът на ФДФФ наблюдава мъртъв лешояд със синя крилометка на лявото крило, на скалата над „Ханчето“ в Кресненското дефиле. Не може да се разчете номера.

24.03.2017 г. Открити са мъртви гарвани – гробари около площадката за подхранване на лешояди на „Денчов Чукар“ при село Ракитна.

25.03.2017 г. Пастир на животни, открива до село Ракитна умрял белоглав лешояд със синя крилна марка с буква „С“.

26.03.2017 г. Екипът на ФДФФ получава сигнал, че ловци са намерили умрял вълк над село Сушица. Имат съмнения за отравяне.

27.03.2017 г. Вече не се наблюдават белоглави лешояди в Кресненския пролом. Останали са само двете птици, които мътят яйцата си. Наблюденията посочват, че партньорите им не ги сменят и не им носят храна, защото вероятно са били отровени. Вероятно това, че мътенето ги фиксира в гнездата им, ги е спасило да не отидат и те да се хранят на отровената мърша. Точно в този момент едното от яйцата се излюпи. Екипът на ФДФФ не взема новоизлюпеното малко от гнездото (макар да е наясно, че скоро ще умре от глад), за да остане женската птица максимално дълго в гнездото и така евентуално да избегне отравяне, ако примамката все още е на терен.

Използваните снимки са на Фонда за Дивата Флора и Фауна.

http://greenbalkans.org

Pin It on Pinterest

Share This