„Г-н Морфов,
Винаги съм Ви чувствала близък човек, който е бунтар и нравствен коректив, творец, който провокира статуквото, противостои на чалгата в културата и в живота.
На ръба“, за мен, е спектакъл полифония, (каквито са впрочем и другите Ви), мащабна визуализация, мощно изригване на чувствителния и свободолюбив дух. Гняв, болка, любов, смазваща тъга, наистина реквием.
Сцената и залата се трансформират в една голяма страдаща Душа – тази на Родината. И все пак, има надежда… Дори в самия порив на творчеството, тя е жива. Тя е и в плача, който пречиства, и в себе вглеждането, и в детето, в чиито вени пулсира кръвта на онези истински родолюбци – ХЪШОВЕ! С обич: Силвия Димчева“

„На ръба“ можете да гледате отново на 29-ти декември, 2015 г., от 19 ч., на „Голяма сцена“ – Народен Театър „Иван Вазов“

таг:

Pin It on Pinterest

Share This