Партньорската инициатива на „Сдружение Трансформатори“ и „Оргахим АД – Русе“ стартира 2016 година с конкурс за художествен стенопис, върху избрани 4 знакови сгради, в 4 града на България – София, Пазарджик, Габрово и Пловдив. Платформата „Нарисувай ми стена“ подкрепя реализирането на художествени решения за обществени градски пространства и интериори на обществено значими сгради в цялата страна.

Предизвикателството отправено тази година към участниците е да предложат контекстуално тематично изрисуване на видима стена, като създадат разпознаваема художествена идентичност. Целта е реализираната стенопис да олицетворява духа на мястото и съвременния градски живот в България.

В конкурса могат да участват отделни физически лица, както и екипи с оригинални идеи, които с общи усилия да създадат цялостен художествен облик на съответната сграда.

Предложенията ще бъдат оценени от авторитетно жури от графични дизайнери и художници, представител на „Оргахим АД“ и представител на града/обекта/общността, ползватели на конкретната сграда. Конкурсът ще набира предложения от 25-ти април до 25-ти май 2016 г. Журито ще оценява в седмицата 25-ти – 30-ти май 2016 г. Победителите за всеки град ще бъдат обявени на 13-ти юни, понеделник, след финалното гласуване на публиката през сайта в седмицата от 1-ви юни до 11-ти юни 2016 г.

Цел на програмата е естетизиране на обществено значими сгради и пространства, с културно или социално значение, чрез изрисуване и художествено оформление на елементи от тях.

Програмата цели да подкрепи таланта на млади визуални артисти, художници и архитекти, като съдейства за реализирането в градска среда на техните творчески идеи.

Финансовите средства и материалите за осъществяване на конкурса се набират от дарители – физически и юридически лица. „Сдружение Трансформатори“ е администратор на програмата.

Конкурсът е отворен за лица над 18 годишна възраст – професионални художници, стенописци и графити майстори, за всички, които имат усет към градското изкуство, както и желание да допринесат за красивия облик на градския живот.

Могат да кандидатстват както индивидуални физически лица, така и екипи, и организации с нестопанска цел.

Един участник може да участва с предложение за всеки един от обектите в населените места, част от конкурсната програма.

Участниците, които ще вземат участие в изрисуването трябва да спазват следните условия за участие:

– Дейностите по изрисуване да не нарушават реда и спокойствието на пешеходците, живущите и работещите.

– Дейностите по изрисуване се извършват в дух на уважение към градската среда, без да замърсяват и променят облика на други елементи от градската среда в съседство.

– Дейностите по изрисуване да бъдат извършени съобразно технически инструктаж за безопасност на работа предварително направен от технически екип на организаторите.

Pin It on Pinterest

Share This