Жителите на с. Големо село и останалите населени места в района на ТЕЦ „Бобов дол“ страдат от редовните нарушения на централата. Тя е и един от най-големите източници на опасни замърсители на въздуха в Европа.

През юли 2018 г., ТЕЦ-ът поиска разрешение за изгаряне на биомаса и отпадъци, заедно с въглищата, без обаче да променя горивната си инсталация или да инвестира в нови модерни пречиствателни системи. Предстои Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) да обяви своето решение в полза на искането или против него.

По тази причина „Грийнпийс“ – България организира демонстрация на пл. „Независимост“ на 5-ти декември от 18:30 ч. Чрез мащабна прожекция на фасадата на Министерския съвет ще подчертаят отговорността на властите, да гарантират за правото на чист въздух на всички граждани, чрез отговорни решения в сферите на енергетиката и опазването на околната среда. Ще поискат от ИАОС и МОСВ (Министерство на околната среда и водите) да не издават ново комплексно разрешително на ТЕЦ „Бобов дол“, което да узаконява изгарянето на отпадъци.

Събитието е отворено и „Грийнпийс“ – България канят всички хора от страната да се включат, не само с присъствие на демонстрацията, но и като изпращат писма до двете институции от специалната ни страница за проблема.

За ТЕЦ „Бобов дол“

ТЕЦ „Бобов дол“ се намира едва на 300 метра от централния площад на с. Големо село и в непосредствена близост до домовете на жителите му. В резултат на дейността на централата всичко наоколо – къщи, коли, градини и ниви, е покрито с плътен слой прах, а въздухът е наситен с фини частици и опасни за здравето вещества. Въпреки че на два от комините са инсталирани сероочистващи инсталации според изискванията, централата често използва високия комин, от който вредните емисии се отделят в атмосферата без пречистване и в нарушение на правилата.

Макар че ИАОС още не се е произнесла по искането на ТЕЦ „Бобов дол“, за добавяне на биомаса и отпадъци към горивото, централата вече гори неправомерно слама и дори беше глобена за това.

Изгарянето на отпадъците струва скъпо не само на природата, но и на централите. В цял свят използването на подобно гориво е съпроводено от огромни инвестиции в специално конструирани мощни пречиствателни филтри. Дори тяхното изграждане обаче не гарантира изцяло улавянето на всички опасни замърсители.

В ТЕЦ „Бобов дол“ обаче не се предвиждат никакви подобрения или изменения (инвестиции) в основните съоръжения на централата с аргумента, че по документи количеството отпадъци и биомаса ще представлява едва 0,5% от горивото на централата. При изгаряне на отпадъци обаче 20 – 25% от цялото количество остава под формата на пепел, която трябва да се депонира в специални депа, тъй като част от нея е токсична. Ако тя не се съхранява правилно, това води до замърсяване на почви и води. Не на последно място, ако ТЕЦ „Бобов дол“ получи разрешение да въведе исканите промени, никой не може да гарантира, че посочените количества няма да бъдат надвишавани.

За генерирането на енергия чрез изгаряне на отпадъци

Чрез горене се унищожават отпадъци, които не са предназначени да служат за безопасно гориво.
В конкретния случай отпадъци ще се изгарят заедно с въглища. Двете суровини имат съвсем различен състав и при горене филтрите, предназначени за въглищата, няма да са ефективни за вредните емисии от отпадъци.

Горенето на (смесени) отпадъци крие много опасности. В България почти няма разделно събиране и е възможно да има опасни отпадъци от домакинствата, PVC, лекарства. Тоест отпадъците могат да съдържат следи от всякакви вредни химикали, които при изгаряне стават още по-опасни. Веднъж изгорени в ТЕЦ-а, те се отделят във въздуха, който дишаме. Една от опасностите са тежките метали, които се емитират. Друг голям риск са диоксините, които са най-токсичните известни вещества, които са доказано канцерогенни, увреждат организма дори при нищожно малки количества и няма 100% ефективни филтри за тяхното прочистване.

След изгарянето, ¼ от обема на отпадъците остава под формата на пепел. Част от нея е силно токсична и опасна за здравето на работещите в ТЕЦ-а, както и на хората, живеещи в съседство на централата и депото, където се изхвърля пепелта.

Чрез горене се унищожават отпадъци, които иначе биха могли да бъдат рециклирани: пластмаси, хартия, картон, текстил. Рециклирането създава над 30 пъти повече работни места от изгарянето.

Pin It on Pinterest

Share This