Таласъмите в българските народни поверия

Таласъмите в българските народни поверия

В представите на българите от XIX в. таласъм е „зъл дух, който се явява като сянка нощем по големите сгради“. Таласъмите ходят докле пропеят петлите.В представите на българите от XIX в. таласъм е „зъл дух, който се явява като сянка нощем по големите сгради“....

Един родолюбец с добри намерения – дъновистът Иван Багрянов

За шеста поредна година ще се състои фестивалът „Срещи на младото европейско кино“, организиран от сдружение „Арте Урбана Колектив“. От 21-ви до 23-ти юни в зала „Славейков“ на Френския институт в България Специалистите изказват противоречиви мнения за събитията от...

Българинът Райко Жинзифов – първият възрожденски поет на Македония

Малко хора знаят кой е Ксенофонт Дзиндзифи, а на още по-малко им е известно, че този човек е заслужил видно място в българската културно-историческа памет, възрожденската ни история и литературата. В „Изтрити пътеки“ на списание „Българка“ ще ви разкажем за този...

„Рицарят на духа“ Константин Величков или как се живее с България в сърцето

Константин Величков е един от първите и най-видни интелектуалци на следосвобожденска България. За да разберем каква е неговата заслуга за Родината, трябва да бъде ясно с какво по-точно се занимава един интелектуалец. Какво „работят“ интелектуалците? Те могат да се...

Кръстьо Асенов – „Той живее в Македония сред мъртвите, безсмъртен сред живите!“

Освобождение, борба, революция, просвещение – това са теми, които отдавна вълнуват по-будните и интелигентни хора. Когато стане дума за България, тези теми се отнасят най-вече към периода на османското владичество. Но каква асоциация събуждат в съзнанието на...

Кавханът в Средновековна България – от висш военачалник до владетел в сянка

Съсловията, които съставляват прабългарското езическо общество, са три. СТАНИ ДОБРОДЕТЕЛ ♥ Съсловията, които съставляват прабългарското езическо общество, са три. Боилите са своеобразната висша аристокрация. След тях по достойнство идват багаините. А накрая е...

Княжеският манастир при село Равна – „каменната библиотека“ на българите

Манастирът при село Равна, Провадийско, функционира като основно седалище на Преславската книжовна школа снимка: muzei-provadia.com СТАНИ ДОБРОДЕТЕЛ ♥ Манастирът при село Равна, Провадийско, функционира като основно седалище на Преславската книжовна школа и...

Велможите на Първото българско царство

Средновековната българска история е белязана от крайности. След неимоверния възход следва светкавично падение.СТАНИ ДОБРОДЕТЕЛ ♥Средновековната българска история е белязана от крайности. След неимоверния възход следва светкавично падение. Кесарят Тервел...

Требелиус – българският християнски владетел във френска трагедия от XVII в.

Удивително е как се е запечатало името на Требелиус (Тервел) в съзнанието на представителите на католическите среди. То се е превърнало в нарицателно за достоен християнски владетел СТАНИ ДОБРОДЕТЕЛ ♥ За основа на повествованието, на това не особено популярно...

Велможите на Първото българско царство

Велможите на Първото българско царство

Средновековната българска история е белязана от крайности. След неимоверния възход следва светкавично падение.СТАНИ ДОБРОДЕТЕЛ ♥Средновековната българска история е белязана от крайности. След неимоверния възход следва светкавично падение. Кесарят Тервел...

Требелиус – българският християнски владетел във френска трагедия от XVII в.

Требелиус – българският християнски владетел във френска трагедия от XVII в.

Удивително е как се е запечатало името на Требелиус (Тервел) в съзнанието на представителите на католическите среди. То се е превърнало в нарицателно за достоен християнски владетел СТАНИ ДОБРОДЕТЕЛ ♥ За основа на повествованието, на това не особено популярно...

Българското царство по време на татарската хегемония

Българското царство по време на татарската хегемония

Преди падането под османско владичество Българското царство преживява друг период на голям упадък. художник: Васил Горанов Преди падането под османско владичество Българското царство преживява друг период на голям упадък. Това става по време на татарската хегемония...

Петльовден – празник на мъжката рожба и плодовитост

Петльовден – празник на мъжката рожба и плодовитост

На 2-ри февруари в българския народен календар отбелязваме Петльовден. Според някои изследователи празникът е наследник на древнославянски обред в чест на лова и пчеларството.снимка: Anton DariusСТАНИ ДОБРОДЕТЕЛ ♥На 2-ри февруари в българския народен календар...

Да празнуваш Никулден в Бари

Да празнуваш Никулден в Бари

Никулден е един от най-тачените християнски празници и любим повод да се съберат на една трапеза много от българските семейства. Базилика "Св. Николай" в гр. Бари Никулден е един от най-тачените християнски празници и любим повод да се съберат на една трапеза много от...

следвай ни

нови статии, интервюта, анализи и ревюта всеки месец

Онлайн списание Българка е независима глътка въздух, коeто се нуждае от вашата подкрепа.

  • месечно дарение
  • дари веднъж

*Даренията се изпълняват чрез paypal

Света гора – център на средновековната българска просвета

Света гора – център на средновековната българска просвета

Златният век на българската писменост от времето на Симеон Велики намира достойното си продължение при управлението на сина му, цар Петър Български. И при двамата процъфтяват средищата на Преславската книжовна школа – княжеският манастир при с. Равна, Провадийско,...

Дионис Загрей – божественият принц на траките

Дионис Загрей – божественият принц на траките

Днес не притежаваме описания от първо лице на тракийските религиозни практики. Дионис и Ариадна Днес не притежаваме описания от първо лице на тракийските религиозни практики. През класическия (V-ти – IV-ти век пр.Хр.) и особено през елинистическия период (IV-ти –...

Един френски доброволец за Българския Червен кръст по време на Сръбско – Българската война

Един френски доброволец за Българския Червен кръст по време на Сръбско – Българската война

Червеният кръст е най-старата съществуваща хуманитарна организация в света. Представлява неутрално, независимо и политически необвързано дружество. Международният комитет на Червения кръст има изключително хуманитарния дълг да защити живота и достойнството на жертвите...

Спомените на един италиански благородник от пътешествията му в България

Спомените на един италиански благородник от пътешествията му в България

В първите години от свободното си съществуване България и българите са приемани сред културните кръгове на западна Европа като нещо твърде екзотично. Имало е нужда от образовани хора, които да посетят България, а и Балканите, след което да опишат пътешествията си и...

Светли спомени за Горна Оряховица

Светли спомени за Горна Оряховица

Разказвайки най-ранните документирани сведения за живота в Горна Оряховица, трябва да се върнем още в годините на управление на султан Сюлейман Великолепни (1520 – 1566 г.). Султанът имал голяма слабост към любимата си жена от харема, бившата робиня на кримски татари,...

Последните години на Първото българско царство

Последните години на Първото българско царство

За край на Първото българско царство до скоро бе прието да се счита управлението на цар Иван Владислав (1015 – 1018 г.). Както обобщава историкът Петър Петров, в многотомната „История на България на БАН“ (1981 г.), „...през 1018 г. България за близо два века загубила...

„Реймското Евангелие“ – Луи Леже и България

„Реймското Евангелие“ – Луи Леже и България

Има редица достойни чужденци, допринесли с делото си за възхода и модернизацията на България. Имената на по-известните от тях задължително ги свързваме с Априлското въстание (1876 г.): Дженуариъс Макгахан, Жан дьо Вестин, Юджийн Скайлър. Повечето от обществените...

Народните занаяти – символи на трудолюбието и изразители на естетическите идеали на българите

Народните занаяти – символи на трудолюбието и изразители на естетическите идеали на българите

  Българските традиционни занаяти и домашни дейности създават предмети и произведения, чиято стойност се оказва впечатляващо устойчива на силата на времето. За направата на различните изделия българите и българките са използвали местни суровини и материали, като...

Славните чорбаджии

Славните чорбаджии

Не дотам популярен факт е, че след реформите в Османската империя, започнали в началото на „Танзимата“ (на български – реорганизация, e понятие, което се свързва с период на обществени реформи в Османската империя, започнал с въвеждане на пакет от закони, обнародвани...

Прабългарска древност

Прабългарска древност

За историята на прабългарите, във времето преди настаняването на Аспарух и хората му по нашите земи и учредяването на Дунавска България, съществува един много интересен документ, който като че ли не е популяризиран достатъчно. Става дума за „Джагфар тарихъ“, или...

Богомилите във Франция – сектата на катарите

Богомилите във Франция – сектата на катарите

Псалм Втори на Давид 1. Защо се вълнуват народите, и племената замислят суетни неща? 2. Въстават царете земни. И князете се съвещават заедно против Господа и против Неговия Помазаник. 3. „Да разкъсаме – казват – техните вериги и да смъкнем от себе си техните окови.“...

За култа към слънцето и култа към огъня в Родопите

За култа към слънцето и култа към огъня в Родопите

Традиционните вярвания и практики на родопчани отдавна са обект на интерес. Един от пионерите в изучаването им е видният български етнограф, фолклорист и историк Стою Н. Шишков. Неговото име днес носи Регионалният исторически музей в Смолян, чийто основател е самият...

Спомените на един доброволец в Руско-турската освободителна война

Спомените на един доброволец в Руско-турската освободителна война

Известно е, че в Руско – Турската освободителна война на страната на Русия в ключовото сражение при Шипка доблестно се бие българското опълчение. Нека не забравяме заслугата на друга една страна в Освобождението на България. Става дума за Румъния, която взема участие...

Добротица, Добруджанското деспотство и варварските нашествия

Добротица, Добруджанското деспотство и варварските нашествия

Ситуацията около създаването и просъществуването на Добруджанското деспотство, в контекста на историята на Второто българско царство, е особено интригуваща, изпълнена с неясноти, но затова пък привлекателна. Съществуват доста на брой версии, според които Добруджа,...

Бащи на модерната българска индустрия

Бащи на модерната българска индустрия

Многократно е изтъквана ролята на Габрово за икономическата модернизация на страната. Заради това градът е наричан „Българският Манчестър“. Е. Колева и И. Колева дават обяснение защо Габрово след Освобождението става нарицателно име за прогресивно развитие. „Защо гр....

Манастирът на покръстителя на българския народ

Манастирът на покръстителя на българския народ

В старобългарския разказ „Чудото на Свети Георги с българина“ за свети княз Борис е записано: „Аз съм от новопокръстения български народ, когото Бог просвети със свето кръщение през тия години чрез Своя избраник, княз Борис, наречен в светото кръщение Михаил. Той с...

Св. Иван Рилски и отшелничеството: От духа на отрицанието към духа на традицията

Св. Иван Рилски и отшелничеството: От духа на отрицанието към духа на традицията

Хората, изкушени от националната специфика на средновековното българското минало, задължително трябва да се запознаят с разсъжденията на големия български историк Петър Мутафчиев, ако вече не са го сторили. Мутафчиев преди близо век изказва оригиналните си и твърде...

Първият и най-велик учител на българите

Първият и най-велик учител на българите

Когато стане дума за земния път на св. Климент Охридски, редно е да се припомни речта в негова чест, произнесена от проф. Иван Снегаров в Охрид (1941 г.). Охрид е родният град на големия български историк, специалист по църковна история Иван Снегаров. Охрид е и сред...

Мечтата за свобода на Осман Пазвантоглу

Мечтата за свобода на Осман Пазвантоглу

Осман Пазвантоглу за голяма част от хората, дори тези изкушени от историята, е просто един от многото бунтовници срещу османската власт, нищо повече от обикновен авантюрист, за когото няма какво толкова да се каже или запомни, нито пък да послужи като положителен...

Иван Асен II – последният могъщ български владетел

Иван Асен II – последният могъщ български владетел

При Иван Асен II (1218 – 1241 г.) българската държава се разширява, за последен път в историята, до бреговете на три морета – Черно, Бяло и Адриатическо. Предишните най-големи граници на България са при царете Симеон (893 – 927 г.) и Самуил (997 – 1014 г.) от времето...

Щрихи от миналото на първият освободен български град

Щрихи от миналото на първият освободен български град

Румен Даскалов отбелязва, че след Освобождението само четири населени места в България имат изразен градски облик – Пловдив, който е част от Източна Румелия, и дунавските търговски пристанища Русе, Свищов и Видин. Свищов е сред водещите административни центрове на...

Значение на Кирило – Методиевото дело за България

Значение на Кирило – Методиевото дело за България

Около датата 24-ти май винаги се припомня делото на светите братя Кирил и Методий. Какъв отпечатък са оставили солунските двама братя в българската родова памет, добре демонстрира славният епизод с връчването на Самарското знаме в ръцете на българските опълченци (6-ти...

Религиозно – митологични представи на най-древните хора по българските земи

Религиозно – митологични представи на най-древните хора по българските земи

Съвременните хора от вида „Хомо Сапиенс“ (Разумен човек) обитават без прекъсване днешните български земи и Балканите приблизително от времето на последната четвърт на VII хилядолетие пр.Хр. Хората са род от семейство „Човекоподобни“, в което още влизат „Хомо Хабилис“...

Мистериозното богомилско учение

Мистериозното богомилско учение

За богомилството е писано толкова много, а всъщност се знае твърде малко. Дори не е категорично уточнено дали поп Богомил е действителна историческа личност. Поставя се под съмнение датировката на „Богомилското евангелие“. Наскоро са изказани предположения, че тази...

Българските католически книжовници от XVII век : предвестниците на Възраждането

Българските католически книжовници от XVII век : предвестниците на Възраждането

Както знаем, Църквата е институция, която е организирана около изключително консервативни принципи. Какво ще рече това? В нейната доктрина от съществено значение е приемствеността, съхранението и предаването на традицията, т.е. тя се опира изключително на...

Братя Миладинови в българската история

Братя Миладинови в българската история

Рядко се замисляме от колко скоро във времето датира образованието на роден език. Векове наред по българските земи не се преподава на говоримия в семейството и сред близките роден български език. Ако изобщо българските деца са пращани някъде, където да изучават четмо...

До колко важен е символният смисъл на „Трети март“ за българите?

До колко важен е символният смисъл на „Трети март“ за българите?

Различните исторически периоди от политическото минало на всяка нация се възприемат с различно ниво на емоционалност от хората днес. Най-позитивното историческо събитие от гледна точка на еуфорията, с която се посреща всяко негово припомняне за мнозинството българи,...

За родовата памет в средновековната българска книжнина

За родовата памет в средновековната българска книжнина

През последните години нерядко се случва нациите да бъдат обяснявани, общо взето като „въобразени общности“, като „въображаема политическа общност, която се представя едновременно като същностно ограничена и суверенна“. Това ще рече, че нациите имат фалшива същност и...

За вярата в безсмъртието на тракийските владетели

За вярата в безсмъртието на тракийските владетели

Настоящите обществени вълнения у нас покрай всичко свързано с прабългарите, съпроводени с отшумяващия интерес към всичко свързано със славяните, като че ли не оставят място за дебат върху третия основен компонент на българската народност – тракийския. Малко по малко...

За нуждата от Паисий

За нуждата от Паисий

За да добием представа за мащаба на Паисиевото дело, е необходимо правилно да го разположим във времето и да видим в каква среда то е осъществено. Трябва да имаме предвид, че през 1762 г., когато е написана „История славянобългарска“, модерния просветен национализъм е...

София – столица на Третата българска държава

София – столица на Третата българска държава

В резултат на Руско-турската освободителна война и последвалия Берлински конгрес, България възстановява мястото си на политическата карта на света. Великите сили вземат решение, драстично да занижат справедливите претенции за обединение на българския народ в...

Столици от Второто българско царство – обществен и културен живот

Столици от Второто българско царство – обществен и културен живот

След повече от столетие под византийска власт, най-накрая политическия живот на България бил възобновен благодарение на въстанието на братята Асен и Петър (1185 г.). Конкретна причина за него била грабителската данъчна политика на византийския император Исак II Ангел...

Столиците от Първото българско царство

Столиците от Първото българско царство

Когато употребяваме израза „български столици“ за периода на Първото и Второто български царства, трябва да сме наясно с неговия условен характер. Защото въпросните столици не са били припознавани като такива и в официални документи не се е употребявал този...

Религиите на предците: шаманизъм и тангризъм

Религиите на предците: шаманизъм и тангризъм

За религията и религиозните обреди на прабългарите разполагаме само с фрагментарни сведения. Много неща не са ясни, като към момента все още се спори какво е влиянието на различните култови практики (християнски, зороастрийски, шаманистки), към които прабългарите са...

Прабългарска езическа култура

Прабългарска езическа култура

Най-ранното писмено свидетелство за прабългарите е в Анонимния римски хронограф от 354 г. сл. Хр. Едно от малкото безспорни неща, което се знае за тях е, че са осъществили контакт с европейските народи под напора на хунските нашествия, увлечени от хуните на запад....

Прабългарските руни – най-древната българска писменост

Прабългарските руни – най-древната българска писменост

Малко са съвременните народи в Европа с толкова спорен произход, като този на българите. В това отношение си съперничим с албанците и румънците. Проблемът се усложнява главно заради несигурността в етногенезиса на прабългарите – племената, носители на родния етноним....

За най-старите съкровища от българските земи

За най-старите съкровища от българските земи

Мнозина познават високите образци на тракийската култура, посредством добилите широка популярност напоследък тракийски златни и сребърни съкровища. Най-древното от тях е откритото през 1925 г. в с. Вълчитрън, Плевенско, Вълчитрънско златно съкровище. То е датирано към...

Противоречия в основните теории за произход на прабългарите

Противоречия в основните теории за произход на прабългарите

„Те се различавали съществено от многобройните други номадски народи, които просъществували кратко и изчезнали със своите имена, без да оставят след себе си нищо, освен лошия спомен и няколко упоменавания в хрониките“ (проф. дин Н. Я. Мерперт) Заниманията със спорния...

Тракийският орфизъм – най-древното религиозно учение по българските земи

Тракийският орфизъм – най-древното религиозно учение по българските земи

Понятието тракийски орфизъм е съвременен научен термин, въведен в употреба от проф. Александър Фол. Представлява строга система от правила и забрани, свързани с религиозните обреди, взаимоотношенията между хората, храненето и облеклото при древните средиземноморски...

Pin It on Pinterest