Култовият комплекс при Малко Търново – главно светилище на върховното тракийско божество

Култовият комплекс при Малко Търново – главно светилище на върховното тракийско божество

Тракийската религия е изцяло организирана около почитта към Слънцето.снимка: Пламен Петков / БългаркаСТАНИ ДОБРОДЕТЕЛ ♥Тракийската религия е изцяло организирана около почитта към Слънцето. Основен извор за богопочитанието у траките е древноримският писател...

Кавханът в Средновековна България – от висш военачалник до владетел в сянка

Кавханът в Средновековна България – от висш военачалник до владетел в сянка

Съсловията, които съставляват прабългарското езическо общество, са три. СТАНИ ДОБРОДЕТЕЛ ♥ Съсловията, които съставляват прабългарското езическо общество, са три. Боилите са своеобразната висша аристокрация. След тях по достойнство идват багаините. А накрая е...

Княжеският манастир при село Равна – „каменната библиотека“ на българите

Княжеският манастир при село Равна – „каменната библиотека“ на българите

Манастирът при село Равна, Провадийско, функционира като основно седалище на Преславската книжовна школа снимка: muzei-provadia.com СТАНИ ДОБРОДЕТЕЛ ♥ Манастирът при село Равна, Провадийско, функционира като основно седалище на Преславската книжовна школа и...

Кавханът в Средновековна България – от висш военачалник до владетел в сянка

Кавханът в Средновековна България – от висш военачалник до владетел в сянка

Съсловията, които съставляват прабългарското езическо общество, са три. СТАНИ ДОБРОДЕТЕЛ ♥ Съсловията, които съставляват прабългарското езическо общество, са три. Боилите са своеобразната висша аристокрация. След тях по достойнство идват багаините. А накрая е...

Княжеският манастир при село Равна – „каменната библиотека“ на българите

Княжеският манастир при село Равна – „каменната библиотека“ на българите

Манастирът при село Равна, Провадийско, функционира като основно седалище на Преславската книжовна школа снимка: muzei-provadia.com СТАНИ ДОБРОДЕТЕЛ ♥ Манастирът при село Равна, Провадийско, функционира като основно седалище на Преславската книжовна школа и...

Велможите на Първото българско царство

Велможите на Първото българско царство

Средновековната българска история е белязана от крайности. След неимоверния възход следва светкавично падение.СТАНИ ДОБРОДЕТЕЛ ♥Средновековната българска история е белязана от крайности. След неимоверния възход следва светкавично падение. Кесарят Тервел...

следвай ни

нови статии, интервюта, анализи и ревюта всеки месец

Онлайн списание Българка е независима глътка въздух, коeто се нуждае от вашата подкрепа.

  • месечно дарение
  • дари веднъж

*Даренията се изпълняват чрез paypal

Требелиус – българският християнски владетел във френска трагедия от XVII в.

Требелиус – българският християнски владетел във френска трагедия от XVII в.

Удивително е как се е запечатало името на Требелиус (Тервел) в съзнанието на представителите на католическите среди. То се е превърнало в нарицателно за достоен християнски владетел СТАНИ ДОБРОДЕТЕЛ ♥ За основа на повествованието, на това не особено популярно...

Дионис Загрей – божественият принц на траките

Днес не притежаваме описания от първо лице на тракийските религиозни практики. Дионис и Ариадна Днес не притежаваме описания от първо лице на тракийските религиозни практики. През класическия (V-ти – IV-ти век пр.Хр.) и особено през елинистическия период (IV-ти –...

Нишкото въстание – героичен епизод от борбата на българите за свобода

След Великата френска революция Европа не е същата. В кървавата разпра „третото съсловие“ (хората без благороден произход) успява да сложи веднъж завинаги край на вековното господство на „първото“ (духовенството) и „второто“ (аристокрацията). Обикновените хора –...

Великите жени на България

За всички по света България е известна с красивата си природа, с билките и розовото си масло, с археологическите паметници, стоящи редом до тези на Италия и Гърция, с храбрите мъже, оставили костите си на Шипка, в борбата за свобода на страната и народа ни. Но освен...

Неофит Бозвели – бунтовник преди революционерите

Българското Възраждане се различава от европейския Ренесанс по един съществен признак. Докато ренесансовите личности в Европа са хора, стоящи извън Църквата, в България първите носители на духовно обновление са все църковници. Най-изтъкнати сред тях са Паисий...

Чипровският манастир „Свети Иван Рилски“ – средище на родолюбието и книжовността

В цяла северозападна България основен център на българщината и на непримиримостта с робските условия се утвърждава Чипровският манастир. снимка: Spiritia, www.commons.wikimedia.org През тъмните робски векове малко остават местата у нас, в които все още да гори духът...

Нови

×

Един родолюбец с добри намерения – дъновистът Иван Багрянов

Един родолюбец с добри намерения – дъновистът Иван Багрянов

За шеста поредна година ще се състои фестивалът „Срещи на младото европейско кино“, организиран от сдружение „Арте Урбана Колектив“. От 21-ви до 23-ти юни в зала „Славейков“ на Френския институт в България Специалистите изказват противоречиви мнения за събитията от...

Цар Самуил – непримиримият воин на трона на България

Цар Самуил – непримиримият воин на трона на България

Житейският път на славния български цар Самуил е изпълнен с победи и поражения на бойното поле. Самуил е изключително надарен пълководец. Ако направим справка за живота му в историческите извори, ще намерим само непрестанни битки. Повечето от тях победни. Семейната...

Строителят Омуртаг – от бога владетел на земята, гдето се е родил

Строителят Омуртаг – от бога владетел на земята, гдето се е родил

Кан сюбиги Омуртаг (814 – 831 г.) е прочут и много успешен владетел на България. Той е измежду най-популярните личности от Първото българско царство: син е на Крум Страшни, остава в историята със строежите си и дългогодишния мир, сключен с Византия. Благодарение на...

Загадките на най-голямото златно съкровище от българските земи

Загадките на най-голямото златно съкровище от българските земи

Най-тайнственото златно съкровище от нашите земи безспорно е Вълчитрънското. То съдържа предмети с неизяснено предназначение. Теглото му, от близо 12 кг и половина, го прави най-голямото златно съкровище, откривано някогa по нашите земи. Неговото значение за историята...

„Историята не е за продан и не е за развлечение!“ – интервю с проф. д-р Евгения Калинова

„Историята не е за продан и не е за развлечение!“ – интервю с проф. д-р Евгения Калинова

Проф. д-р Евгения Калинова е специалист по съвременна история на България. Родена е в Пловдив, където завършва Английската езикова гимназия. Следва в Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, където защитава и докторска дисертация на тема „Европейските...

„Дълг на интелектуалеца – това е защитата на морала в обществото!“ – интервю с Искра Баева

„Дълг на интелектуалеца – това е защитата на морала в обществото!“ – интервю с Искра Баева

Искра Баева е родена в София през 1951 г. От 1982 г. е старши асистент в Историческия факултет на СУ „Климент Охридски“, от 1995 г. – доцент, а от 2011 г. – професор. Тясната ѝ научна специализация е в областта на съвременната история на Източна Европа, по-конкретно...

24-ти май – нашият празник на духовността!

24-ти май – нашият празник на духовността!

В Деня на славянската писменост и култура по стара традиция ще се сипят хвалебствия. А по „нова и модерна“ традиция ще се оспорва славянското на писмеността и културата, защото е нещо, което не е „чисто“ българско. Смятам да се въздържа от изказване на клиширани...

Значение на Кирило – Методиевото дело за България

Значение на Кирило – Методиевото дело за България

Около датата 24-ти май винаги се припомня делото на светите братя Кирил и Методий. Какъв отпечатък са оставили солунските двама братя в българската родова памет, добре демонстрира славният епизод с връчването на Самарското знаме в ръцете на българските опълченци (6-ти...

Представи за отвъдното у старите българи. Култ към „стопана на къщата“

Представи за отвъдното у старите българи. Култ към „стопана на къщата“

Когато се говори за представите за отвъдното у старите българи, трябва да е ясно, че такива съществуват при хората във всяко историческо време и във всички общества. Трябва да се даде сметка, че в дорелигиозните общества конкретиката за тези представи е в голяма...

Софроний Врачански. Може ли „калугер да спаси раята“?

Софроний Врачански. Може ли „калугер да спаси раята“?

Софроний Врачански на няколко места е определян за писател моралист. Това ще рече, че в свои произведения (Първи и Втори видински сборник) той поучава читателите си (българския народ), наставлява ги, посочва им грешките и пътя за поправянето им. А не ги „бунтува“, при...

Преславското златно съкровище

Преславското златно съкровище

Една от най-ценните находки за периода на Първото българско царство е Преславското златно съкровище. Освен че дава пряка информация за естетическия вкус на българите от онова време, съкровището служи като важен исторически извор. То свидетелства за властовата...

В спомени за Райна Княгиня – женското лъвско сърце

В спомени за Райна Княгиня – женското лъвско сърце

Ставало е дума, че героите от Априлското въстание оживяват за първи път изпод перото на Захари Стоянов. Сред героите-мъже има и една жена. Тя е тяхната, а и наша княгиня – Райна княгиня. Тя ушива байрака на панагюрските въстаници. Цяло Панагюрище се събира да гледа...

Прабългарски титли в Първото българско царство

Прабългарски титли в Първото българско царство

Както подчертава големият изследовател на прабългарите Рашо Рашев, властовата идеология в първите години на Дунавска България (след 681 г.) е наследила политическите принципи на Велика България, а оттам – на Хунската империя и на Западния тюркски хаганат. Тази...

Борци за българско освобождение: Постол войвода – „Ениджевардарското слънце“ и Марко Лерински

Борци за българско освобождение: Постол войвода – „Ениджевардарското слънце“ и Марко Лерински

Има една често допускана грешка. Когато стане дума за „македонските революционери“, някои от нас посрещат темата с голямо въодушевление, а други пък – малко гузно и с разочарование, като че става дума за нередност или табу. В случая визирам изказвани мнения по делата...

Хайдут Велко – юнакът от Белоградчишките скали

Хайдут Велко – юнакът от Белоградчишките скали

Едва ли има българин, който да не е чувал за Белоградчишките скали. Повечето от нас дори са ходили да се насладят на тази изключителна природна забележителност. Малко хора обаче знаят, че само една от фигурите сред скалите носи името на действителна историческа...

Славяните и славянските езически некрополи в днешните български земи

Славяните и славянските езически некрополи в днешните български земи

Напоследък доста се говори, че „нямало славяни“ въобще в ранното Средновековие, още по-малко пък в ранните векове от съществуването на езическа Дунавска България. Тази теза е разпространена основно в средите на любители на историята. Нека посочим всеизвестния факт:...

Исихазъм. „Смирението любовно е страшна сила, най-силна от всички и няма подобна на нея.“

Исихазъм. „Смирението любовно е страшна сила, най-силна от всички и няма подобна на нея.“

Исихазмът има огромно значение в българския културен живот през средновековието. Стига само да се каже, че благодарение основно на български исихасти става възможно утвърждаването на т.нар. Втори златен век на българската книжнина. Златният век от времето на Първото...

Устрем към свободата – Белоградчишкото въстание от 1850 г.

Устрем към свободата – Белоградчишкото въстание от 1850 г.

В Северозападна България и до днес съществува изразът: „Борован спи и вечно ще спи!“ Твърди се, че е изречен от Христо Ботев. Поводът е, че жителите на това местно село не са подкрепили по никакъв начин Ботев и четата му по време на Априлското въстание през 1876-та...

За находката на двутонна надгробна плоча с Тракийски конник

За находката на двутонна надгробна плоча с Тракийски конник

Един от най-интересните археологически обекти от римско време в днешна Великотърновска област е Античният керамичен център край гр. Павликени. От историческия музей в Павликени се гордеят, че този керамичен център е най-добре проученият обект в Югоизточна Европа. Още...

Стоян Заимов и общата народна борба за свобода

Стоян Заимов и общата народна борба за свобода

Напоследък все повече се налага едно много спорно мнение, характеризиращо периода на Българското Възраждане. То в общи линии изразява разбирането, че „народът е сума от недостатъците на народите“. Значи, народът е прост, невеж, говори диалектно, не знае чужди езици,...

Средновековна българска книжовност. Кой е Константин Костенечки?

Средновековна българска книжовност. Кой е Константин Костенечки?

Нещото, с което България най-много трябва да се гордее, защото едновременно я отличава и извисява пред многобройни други страни, това е средновековната й книжовност. Темата е много обширна, обикновено е твърде мъчна за обясняване и осмисляне, затова незаслужено стои...

Един френски доброволец за Българския Червен кръст по време на Сръбско – Българската война

Един френски доброволец за Българския Червен кръст по време на Сръбско – Българската война

Червеният кръст е най-старата съществуваща хуманитарна организация в света. Представлява неутрално, независимо и политически необвързано дружество. Международният комитет на Червения кръст има изключително хуманитарния дълг да защити живота и достойнството на жертвите...

Спомените на един италиански благородник от пътешествията му в България

Спомените на един италиански благородник от пътешествията му в България

В първите години от свободното си съществуване България и българите са приемани сред културните кръгове на западна Европа като нещо твърде екзотично. Имало е нужда от образовани хора, които да посетят България, а и Балканите, след което да опишат пътешествията си и...

Светли спомени за Горна Оряховица

Светли спомени за Горна Оряховица

Разказвайки най-ранните документирани сведения за живота в Горна Оряховица, трябва да се върнем още в годините на управление на султан Сюлейман Великолепни (1520 – 1566 г.). Султанът имал голяма слабост към любимата си жена от харема, бившата робиня на кримски татари,...

Последните години на Първото българско царство

Последните години на Първото българско царство

За край на Първото българско царство до скоро бе прието да се счита управлението на цар Иван Владислав (1015 – 1018 г.). Както обобщава историкът Петър Петров, в многотомната „История на България на БАН“ (1981 г.), „...през 1018 г. България за близо два века загубила...

Pin It on Pinterest