За изминалата 2020 г. 17 жени в България са убити от партньорите си. Това са само известните случаи, а колко точно жени приключват живота си фатално в дома си, не можем да знаем, тъй като подобна статистика не се води. Известно е, че вследствие на пандемията от Ковид-19 случаите са зачестили, а сигналите подадени от полицията и институциите, работещи с такива жени, са тревожни. Само във фондация „Асоциация Анимус“ от януари до септември са потърсили подкрепа 400 души, а 100 от тях са били деца. Но сигналите също не дават реална картина за броя на битите и насилвани жени, тъй като голяма част от тях не смеят да потърсят помощ.

#бюлетин

#от живота

Нагласата на повечето хора (и особено на мъжете) към жените жертви на насилие допълнително пречи за намирането на адекватно решение на проблема. От множеството проучвания е известно, че обществото не подкрепя жените и дори ги смята за виновни, че са пострадали от партньорите си. Наскоро студенти от Софийския университет направиха социален експеримент, който доказва това. Във видеото, заснето от Камен Жижанов и Йоанна Башева – студенти в специалност „Социални дейности и практики“ – момче и момиче имитират, че се карат и кавгата им приключва с бой. Това се случва вечер по тъмно пред НДК. Целта на експеримента е да покаже реакцията на случайните минувачи, станали свидетели на побой от страна на момче към момиче. Тоест, дали някой ще се притече на помощ, ако види как малтретират жена. Резултатите са очаквани – минувачите подминават двойката, преструвайки се, че нищо не забелязват.

Прогнозите на Камен и Йоанна са повече от оправдани:

 

Първоначалната хипотеза беше, че хората в България приемат насилието като нещо нормално или нещо, в което не трябва да заемат страна. Експериментът показа, че това е вярно – споделя Камен. – Моята лична хипотеза беше, че поне в част от хората ще се почувства влияние от четвъртата феминистка вълна, в която живеем днешно време, но се оказа, че напълно греша. Хората по-скоро никога не бяха чували за насилието като нещо, срещу което човек трябва да се бори или като социален проблем. Повечето хора се правеха, че не виждат и не чуват нищо.

 

В интервюто направено с минувачите, някои от тях споделят, че щом една жена получава бой, значи той е заслужен. Фактите обаче са си факти – огромен брой жени у нас стават жертви на домашно насилие и много от тях свършват фатално.

 

Как можем да противодействаме на насилието и как да защитим жените, които вече са пострадали?

 

На първо място – идентифицирайте насилието. Много жени не могат да преценят кога е преминат прага на нормалност и продължават да мислят, че всичко е наред или ще се оправи, въпреки сериозните наранявания. Често жените търсят помощ, когато вече е доста късно. Още първият случай на нараняване трябва да бъде сигнал, че нещата са извън контрол и е необходима намесата на специалист.

 

Второ – ако познавате жена, станала жертва на домашно насилие, която се страхува да потърси помощ, говорете с нея деликатно, обяснете ѝ, че това е единственият начин тя да бъде защитена и последиците от непотърсената помощ могат да бъдат фатални.

 

Трето – не се страхувайте да сигнализирате, ако видите, че живота на приятелка или позната е застрашен. Никой не обича да се месят в живота му, но понякога намесата може да е животоспасяваща.

 

Институции, помагащи н жени, жертви на насилие:

Женско сдружение „Екатерина Каравелова“

лице за контакт: Христина Георгиева, председател – 086 821 495

Фондация „Асоциация Анимус“

лице за контакт: Мария Чомарова – 02 9835205

Фондация „SOS – семейства в риск“

лице за контакт: Анна Николова – 052 609 677

„Институт по социални дейности и практики“

лице за контакт: Нели Людмилова Петрова-Димитрова, председател – 089 44 123 68

Сдружение „Отворена врата“

лице за контакт: Златка Мачева – 064 846 713

Сдружение „Гаврош“

лице за контакт: доц. д-р Пенка Стоянова – 052 300 229

Сдружение „Самаряни“

лице за контакт: Димо Димов, изпълнителен директор – 042 641 111

още за четене

Pin It on Pinterest

Share This