Поетът е роден демократ, не само защото положението му на поет не вдъхва доверие, а защото обслужва целия народ и използва неговия език. Същото прави и трагедията, откъдето идва и близостта им.

 

Изкуството не имитира живота, дори само поради страха от клишета.

 

Повече от всяко друго изкуство поезията е форма на възпитание на чувствата.

 

Общото между изкуството и сексуалността е, че са сублимати на творческата енергия на човека, поради което при тях не съществува йерархия.

 

Стихът знае за времето повече, отколкото на човек му се иска да приеме.

#бюлетин

#литература и книги

В определени исторически периоди само поезията е способна да се справи с действителността, като я концентрира до размерите на нещо, което може да се побере в ума.

 

Всеки избор е в основата си бягство от свободата.

 

Раздялата е по-дълготрайна като преживяване от времето, прекарано с друг.

 

Отвъд финалния ред не следва нищо, освен литературна критика.

 

Писането на поезия е също и упражнение по умиране.

 

Поезията е върховният резултат от езика като цяло и всеки неин анализ означава само ад се разсее фокуса.

още за четене

Pin It on Pinterest

Share This