Възраждането е епоха от българската история, в която властват приключенският дух и жаждата за знания. Няколко са личностите, които олицетворят тази епоха. Паисий, Софроний, Раковски, Левски, Ботев, Захари Стоянов – те са едновременно народни просветители и храбри герои, преживели множество приключения и несгоди в името на светлия идеал България.

 

Около тези колоси осезаемо присъстват и други бележити личности, някои от които надарени с твърде оригинални качества. Една от тях е Иванчо Андреев Богоев от Котел, станал известен в историята като Иван Богоров. Боян Пенев отбелязва, че Иван Богоров е сред най-малко познатите писатели на нашето Възраждане, за чиито големи приноси бъдните поколения сякаш нехаят. Днес в списание „Българка“ ще ви го представим, тъй като името му твърде бледнее на фона на саможертвите, направени за добруването на България.

 

Възрожденецът Иван Богоров посвещава живота си, както сам признава, в търсене „да найде философския камък“. Тази необикновена личност напомня Дон Кихот, но не само на външен вид. Книжовникът Иван Богоров е забележителен и непреклонен идеалист. Неговият „философски камък“ е заспалата българска нация, която иска на всяка цена да пробуди чрез просвета. „Блянувахме заради заспалата българска народност, която тъкмо се събуждаше“ – споделя в автобиографията си той.

 

През 1846 г. Иван Богоров създава и списва първия български вестник, назован смело – „Български орел“. Така Иван Богоров се превръща в основоположник на родното вестникарство. Неговият вестник се печата в Лайпциг. „Написан на един чист народен език, също както се хортува по всичките страни на бащинията ни“. Във втория брой изданието вече излиза под заглавие „Български народен известник“.

 

В програмната статия Богоров патетично призовава народа си към духовна пробуда: „Трябва ли ние, българите, да си останем живи-умрели, както досега? Не трябва ли поне дума и ние да продумаме в царствата на народите, нали и ние сме народ от пет милиона души? Трябва ли и ние още много време да останем без име непознайни за другите народи на тая земя? И ние, българите, трябва да започнем да се усещаме като народ, който има същите правди с другите европски народи. Ние трябва да държим здраво езика и вярата си!“

#бюлетин

#литература и книги

#доверете се на SiteGround

Вестникът не постига целите си, тъй като не успява да привлече достатъчно абонати. Това кара Богоров временно да преустанови журналистическа дейност. Съвсем скоро го виждаме в Цариград, където продължава битката му за народно просвещение. Три години е главен редактор на издавания в „еничарския полог“ „Цариградски вестник“. Първите стихове на бъдещите големи поети Добри Чинтулов и Петко Р. Славейков излизат в този вестник, докато той е под негова редакция.

 

„Да чете българинът титлата на своите царе, да почувствува от какво произхождение е и какви прадеди е имал, но невежеството го е докарало до това позорно положение.“ (Иван Богоров)

 

Сравнението между Иван Богоров и Дон Кихот не е напразно. Подобно на знаменития идалго, и нашият Богоров има навика да действа твърде непохватно в изпълнение на великата си и благородна мисия. Понякога си дава сметка пред какво е изправен, но това не сломява духа му: „Трябваше да направим първом българи и сетне България.“ – Иван Богоров. Това е перифраза на твърдението на маркиз Масимо Д’Азелио: „Създадохме Италия, сега да създадем италианците.“ На Богоров е ясно, че първо трябва да се ограмотят българите, за да добият крепка национална идентичност, която ще са готови да бранят, а чак след това да се хвърлят в борбата срещу вековното си политическо робство.

„Мъчех се да предумвам българите да се не учат веке на гръцки, а само на български.“

 

Богоров има пред себе си три невероятно трудни задачи. Той работи едновременно за развитието на българската наука, на българската художествена литература и на българската журналистика. От днешна гледна точка това са непосилни дейности. Но Богоров е с всестранни интереси и нагласата на енциклопедист.

 

Богоров е неуморен пътешественик. Виждаме го от Котел в Цариград, после в Одеса, в Стара Загора, после в Букурещ. Живее в Лайпциг, където е вестникар. После се установява в Париж, където пък завършва медицина. За кратко е доктор в Пловдив, после вестникар в Цариград, и пак в Букурещ, и пак в Пловдив… Покрай митарствата си написва първи българо-френски и първи френско-български речници, използвани десетилетия наред в българските училища. Създава първата новобългарска граматика, първата българска география, автор е на първите български пътеписи, доста преди Алеко Константинов и Иван Вазов да разработят този жанр в българската литература.

 

Начално образование получава в Котел при известния елинист Райно Попович. След края на това „гръцко ученье, което изтощаваше човека“, той се записва в „голямото черковно школо“ при Кору-Чешме в Цариград. Там негов съученик е Георги С. Раковски. Движи се в кръга и на други видни българи, сред които Сава Доброплодни, Иларион Стоянович и Неофит Бозвели. После „румна ми в ума да тръгна за в Русия да уча славянски“. Богоров „следува науките“ в Решелевската гимназия в Одеса.

 

В Одеса издава първата си книга – „Математическа география“, в която защитава възгледа, че писменият език трябва да е положен на народна основа. „Сетне от как се понахрапах с малко ученье, заминах през Букурещ за Свищов, Търново, Габрово, Изворник, Вета-Загора, и ведом са мъчех да предумам Българите да са неучат веке Гръцки, а само Български. По таз причина в последния град (Стара-Загора) ме поканиха да им бъда Български училник.“

 

Докато работи като учител в Стара Загора, той допълва географията си и я преиздава под заглавието „Всеобща география за децата“. Работи неуморно, което довежда до печат на друга негова книга. „През една година даскалуванье можах да спиша една Българска Грамматика“. Тази книга излиза в Букурещ като „Първичка българска грамматика. Написа Иванчо Андреов“.

 

Това е първата граматика на новобългарски език. Иван Богоров не признава граматиките, излезли преди неговата, тъй като те са граматики или на черковнославянския, или на славянобългарския, но не и на говоримия български. „Българската Грамматика ни учи да говорим и да пишем уредно Български“. Богоров изхожда от принципа: „За да пишем на един висок език, ние нито словарник имаме, нито доста такива даскали, и пак кой както обича ще пише.“

 

Както отбелязва Боян Пенев, съществува грамадна разлика между черковнославянския на Константин Фотинов, славянобългарския на Неофит Рилски и новобългарския на Богоров. Всички български учители и граматици, които са смятали, че литературният език трябва да има за основа народната реч, застават зад Богоров. От съвременна гледна точка Богоров е прав в разбиранията си за развоя на българския език, той излиза победител в спора с останалите граматически школи.

 

Но това не го задоволява и той стига до крайности. За да пречисти българския език и напълно да го освободи от „чуждите елементи“, той „изковава“ нови думи. Освен непознати, тези нови думи (неологизми) са крайно смешни и с времето започват да компрометират добронамерения Богоров. Богоров брани езика до крайност, той е прекален пурист (радетел за езикова чистота). Според него думата телеграма няма място в българския – трябва да се нарича „самобърза“. Телеграфистът трябва да е „самобързар“, билярдът – „тикнеж-чукнеж“, пощата – да е „сновалка“, вместо галоши – „калници“, вместо история – „бивалица“, английският посланик трябва да е наричан „тесноземски изпратеник“ и пр.

 

Неологизмите на Богоров карат българите да се отнасят с насмешка и ирония към личността му. Особено отчетливо е това в годините около Освобождението. Като се оставят на страна странностите и крайностите на този роден „Дон Кихот“, посветил живота си в търсене на своя философски камък, хубаво е да помним тази оценка:

 

„На 1879 г. пътувахме с Дринова през Стара планина за към Берковица. Стана дума за чуждиците в езика ни и аз му споменах за странностите на Богоровия „чистобългарски език“. Знаменитият наш учен ми каза: „Ние трябва да благодарим, че има един Богоров!“ Да, тогава Богоров трябваше, сега сто Богоровци трябват – те ще ни разсмиват, но ще ни стряскат, поправят, защото всички сега – турям и себе си в това число – грешим против чистотата на езика“ (Иван Вазов).

още за четене

На Никулден WWF разказа за изчезващите господари на Дунав – есетрите

На Никулден WWF разказа за изчезващите господари на Дунав – есетрите

Въпреки забраните за улов, натискът върху последните диви популации на есетри в Европа нараства.   В долното течение на река Дунав, на границата между България и Румъния, са се запазили последните в Европа, размножаващи се в естествена среда, популации на диви...

Неофит Бозвели – бунтовник преди революционерите

Неофит Бозвели – бунтовник преди революционерите

Българското Възраждане се различава от европейския Ренесанс по един съществен признак. Докато ренесансовите личности в Европа са хора, стоящи извън Църквата, в България първите носители на духовно обновление са все църковници. Най-изтъкнати сред тях са Паисий...

Свети Киприян Българин – от монах в Килифарево до митрополит на цяла Русия

Свети Киприян Българин – от монах в Килифарево до митрополит на цяла Русия

Непознатият в наши дни Киприян е сред най-влиятелните българи в цялата световна история. Напускайки родината си, този наш сънародник се заселва в друга страна, където започва да ръководи милиони човешки съдби. Близо тридесет години (от 1375 до 1406 г.), с кратки...

Аксиния Михайлова за наградата „Макс Жакоб“

Аксиния Михайлова за наградата „Макс Жакоб“

Съвсем наскоро поетесата Аксиния Михайлова получи престижната френска награда „Макс Жакоб“ с книгата си „Целувката на времето“. Това е втора награда от Франция, след наградата „Гийом Аполинер“ през 2014 г., и втора книга, писана директно на френски език. Новината е...

Как можем да помогнем на жени, станали жертви на насилие

Как можем да помогнем на жени, станали жертви на насилие

За изминалата 2020 г. 17 жени в България са убити от партньорите си. Това са само известните случаи, а колко точно жени приключват живота си фатално в дома си, не можем да знаем, тъй като подобна статистика не се води. СТАНИ ДОБРОДЕТЕЛ ♥За изминалата 2020 г. 17...

Свежа салата с булгур и просо

Свежа салата с булгур и просо

⇒ Необходими продукти: 100 гр. булгур 100 гр. просо 2 средно големи домата 3-4 пера пресен лук 1 връзка магданоз 10-15 маслини зехтин самардала ленено семе маково семе Залейте с гореща вода предварително измития булгур и го оставете настрана за 15-20 минути докато...

Pin It on Pinterest

Share This