Една от най-внушителните и красиви пещери в България безспорно е намиращата се до с. Деветаки (Ловешко) едноименна пещера. Тя е наричана още „Окната“, заради седемте различни по големина цепнатини в тавана на централната зала.

Входът на пещерата е най-големия на Балканския полуостров – широк 35 м. и висок 30 м. Навътре той се разширява, като образува просторна зала, чиято височина на места достига до 100 м. На 200 м. от входната част се оформят два клона – през „Водната галерия“ вляво, дълга повече от 2 км., тече малка рекичка, която се влива в р. Осъм. Десният ръкав е сух и топъл, като навътре се разширява, образувайки зала с малка галерия и кръгло помещение в края, наричано „Олтара“.

снимка: Венци Дянкова

Проучвания показват, че Деветашката пещера е била обитавана през почти всички исторически епохи, като най-ранните следи от човешко присъствие са от средата на Старокаменната епоха преди цели 70 000 г. пр. Хр. В близкото минало „Окната“ се използвала за съхранение на петрол и храни от държавния резерв, а по-късно е засекретен военен обект на правителството.

Освен с археологическите си находки пещерата е богата и на множество обитатели – над 12 вида защитени земноводни, включения в Червената книга смок – мишкар, различни представители на семейство жаби, птици, костенурки и бозайници. „Окната“ е сред трите най-важни убежища за размножаване и хибернация на прилепи в Европа, като четири от тях са включени в Червения списък на световно застрашените видове.

Заради размножителния период на населяващите Деветашката пещера бозайници, през юни и юли тя изцяло се затваря за посетители, а от ноември до март е затворена само „Водната галерия“.

снимка: Венци Дянкова

Pin It on Pinterest

Share This