Средновековната българска история е белязана от крайности. След неимоверния възход следва светкавично падение. Кесарят Тервел отблъсква арабите от Балканите и е приет в Константинопол, а наследниците му довеждат страната до опасност от пълно унищожение. Четиридесет години след Златния век на българската писменост, когато Симеон Велики с гордост се нарича „цар на българи и гърци“, източна България изчезва от картата, а столицата Преслав е превърната във византийски град. Четиридесет години след смъртта на могъщия Иван Асен II, при когото държавата достига до три морета, българското царство попада под политическата зависимост на татарската Златна орда. При Иван Александър започва културен разцвет, а при синовете му Иван Шишман и Иван Срацимир страната е покорена от османците.

 

Както отбелязва един руски учен, българската история е „странна върволица от бързо сменящи се мощ и безсилие“.

 

Но така е само на пръв поглед. Задълбоченият прочит сочи, че в българските земи хората са твърде привързани към традициите си. Ето че дори в наши дни все още се почитат празници, наследени още от езическо време – кукерски игри, нестинарство, ладуване и др. Езичеството слага солиден отпечатък върху българското държавно устройство в първите векове след Покръстването. Свикнали сме да мислим, че веднага след 865 г. българските първенци се разделят с езическите титли, които носят, и приемат наместо тях християнски. Но докато владетелите ни Борис, Симеон, Петър и Самуил биват назовавани князе и царе по християнски обичай, то велможите им дълго след Покръстването запазват старите си титли.

 

Нека видим кои са по-значимите езически титли и какви са произходът и предназначението им!

#бюлетин

#история

Константин Фотинов – основател на българския периодичен печат

Константин Фотинов – основател на българския периодичен печат

Сега ще разкажем повече за родоначалника на нашия периодичен печат – големия просветител Константин Фотинов. Той е личността, която полага основите на народното ограмотяване с помощта на средства за масова информация.снимка: Исторически музей, СамоковПортрет на...

Знае се, че техните носители са равни по ранг на днешните български министри от министерския съвет. Те са доверениците на владетеля и силните личности на средновековна България. Става дума за великите боили, които според писмените сведения са шестима на брой. Те формират владетелски съвет, до който канът се допитва при нужда. Боилите принадлежат към най-висшето обществено съсловие у прабългарите, като под тях следват съсловията на багаините и на обикновения народ. Специалистите посочват, че боил е тюркоезичен израз, използван със значение на „висок, велик, могъщ“. Той присъства в тюркски паметници от VIII в. – титлата на военачалника от Източнотюркския хаганат Тонюкук е боил бага таркан. С течение на времето в славянските езици множественото число „боили“ се видоизменя на „боляри“.

 

Във византийския дипломатически протокол е възприето следното церемониално отношение спрямо пратеници, идващи от България. То датира от средата на X в. и е описано в известно съчинение на Константин Багренородни: „Как е духовният внук на нашия свят император (поставеният) от Бога владетел на България? Как е (поставената) от бога владетелка? Как са канартикинът, вулиатарканът, синовете на поставения от бога владетел на България и останалите му чеда? Как са шестимата велики боляри? Как са останалите вътрешни и външни боляри? Как е целият народ?“

Канартикинът и вулиатарканът са титли, носени по родство, които биват давани на престолонаследниците – синове на владетеля. А кои тогава са другите споменати – въпросните „външни и вътрешни боляри“? Явно, че церемониалното изреждане не е произволно, а се извършва по чест, затова се започва с владетеля и владетелката и се завършва с народа.

 

От домашните исторически извори знаем, че с най-голямо достойнство сред „вътрешните и външни боляри“ се ползват ичиргу боилът (за вътрешните) и юк боилът (за външните). И двете прабългарски титли са преведени буквално, тъй като ичиргу боил значи „вътрешен болярин“, а юк боил – „външен болярин“. Но докато ичиргу боилът е висш сановник, много приближен на владетеля (негов „вътрешен“ човек), то юк боилът е болярин с по-второстепенни задължения.

 

Сведения за юк боила получаваме от старобългарски надпис, открит край Мадара, Шуменско: „Юк боилът има 26 ризници, ичиргу багаинът 12, зиткомирът 17, юк багаинът 22, бири багаинът 22.“ Видно е, че от изброените военно-административни длъжности юк боилът има най-много ризници, следователно има под свое командване най-много войници. Това е закономерно, тъй като само той измежду посочените произхожда от боилското съсловие, докато останалите са от багаинското. Етимологически изразът „юк боил“ е изводим от тюркските езици. „Юк“ има смисъл на „край, далечина“, а според други гледища – на „обоз“, но при всички положения насочва към по-второстепенната роля, която има този боил за държавата.

За разлика от него ичиргу боилът се ползва с огромна власт. Титлата и на този болярин е тюркоезична по произход. Словосъчетанието „ичиргу“ присъства в писмените традиции на тюрки и уйгури, като има значението „вътрешен, дворцов служител“. Първият исторически засвидетелстван ичиргу боил носи името Тук (според някои се нарича Цук). В Хамбарлийския каменен надпис, изсечен по поръчение на Крум и датиран в 813 г., е отбелязано: „Пръв е Тук ичиргу боилът за дясната страна, а стратезите Янис и Вардан нему подчинени.“ Надписът изразява подготовката за военните действия между България и Византия, в които българите разбиват византийците при Версиникия. Ичиргу боилът Тук, висш военачалник, ръководи едното крило на българската войска.

#човек и природа

Неофит Бозвели – бунтовник преди революционерите

Неофит Бозвели – бунтовник преди революционерите

Българското Възраждане се различава от европейския Ренесанс по един съществен признак. Докато ренесансовите личности в Европа са хора, стоящи извън Църквата, в България първите носители на духовно обновление са все църковници. Най-изтъкнати сред тях са Паисий...

След Покръстването, във връзка с решаването на българския църковен въпрос, се споменава името на друг български ичиргу боил, изпълнявал тази длъжност по времето на княз Борис-Михаил. Става дума за ичиргу боила Стазис, който оглавява две български делегации, проводени в Рим през 867 г. и 869/870 г. на Осмия църковен събор. Стазис е в ролята на първи дипломат и външен министър на княз Борис. При управлението на Борис властва и друг ичиргу боил – Петър, до когото папа Йоан VIII адресира писмо през 879 г. Явно Петър заема мястото на Стазис.

 

В хрониките на продължителя на Теофан и на Симеон Логотет се споменава за дейността на Георги Сурсувул (т.е. Георги ичиргу боила), който през 927 г. води преговори в Константинопол по мирния договор с Византия от името на цар Петър. И този ичиргу боил изпълнява функциите на външен министър на царя. През 50-те г. на XX в. във Велики Преслав археолозите попадат на гроба на един от българските ичиргу боили. 

Посвещението на надгробната му плоча е на кирилица и гласи: „Тук почива Мостич, който бе чъргубиля при цар Симеон и при цар Петър. А на осемдесет години, оставяйки чъргубилството и всичкото си имущество, стана монах и така свърши своя живот.“ „Чъргубиля“ е славянизирана форма на ичиргу боил. В науката се правят предположения, че Георги Сурсувул и чъргубиля Мостич са едно и също лице, но на този етап това е недоказано.

 

Велможите от Първото българско царство запазват езическите си титли и след Покръстването. До падането под византийско владичество България следва свой специфичен път на развитие, а начело на страната са все първенци, тясно свързани с езическото ни минало.

още за четене

Нуркан Нуф: „…няма добра картина, няма добър художник, няма го дори и самия статив, тъй като няма смисъл да рисуваме картина в картина“

Нуркан Нуф: „…няма добра картина, няма добър художник, няма го дори и самия статив, тъй като няма смисъл да рисуваме картина в картина“

Нуркан Нуф е роден в гр. Разград. Завърша ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ специалност „Рисуване и интермедия“. Има редица общи и самостоятелни изложби в страната, както и редица награди. Последната, от които е за видеоклип от студентски видео артфестивал в Шумен.  ...

Култовият комплекс при Малко Търново – главно светилище на върховното тракийско божество

Култовият комплекс при Малко Търново – главно светилище на върховното тракийско божество

Тракийската религия е изцяло организирана около почитта към Слънцето.снимка: Пламен Петков / БългаркаСТАНИ ДОБРОДЕТЕЛ ♥Тракийската религия е изцяло организирана около почитта към Слънцето. Основен извор за богопочитанието у траките е древноримският писател...

Бат Органа – родоначалник на Стара Велика България

Бат Органа – родоначалник на Стара Велика България

Напоследък в научните среди се налага схващането, че прабългарите са предимно от ирански (сарматски) произход, като само управляващата династия Дуло е с тюркски корени.СТАНИ ДОБРОДЕТЕЛ ♥Напоследък в научните среди се налага схващането, че прабългарите са...

Константин Фотинов – основател на българския периодичен печат

Константин Фотинов – основател на българския периодичен печат

Сега ще разкажем повече за родоначалника на нашия периодичен печат – големия просветител Константин Фотинов. Той е личността, която полага основите на народното ограмотяване с помощта на средства за масова информация.снимка: Исторически музей, СамоковПортрет на...

Какво мога да направя днес, за да подобря живота си утре

Какво мога да направя днес, за да подобря живота си утре

Качеството на нашия живот зависи от качеството на навиците ни, казва писателят Джеймс Клиър. Всъщност, 80 % от живота ни се определя от ежедневната ни рутина.Качеството на нашия живот зависи от качеството на навиците ни, казва писателят Джеймс Клиър. Всъщност, 80 % от...

Испанска поезия: Хосе Анхел Валенте

Испанска поезия: Хосе Анхел Валенте

Хосе Анхел Валенте е поет, есеист и преводач. Роден е на 25 април през 1929 г. в Оренсе, Галисия. Хосе Анхел Валенте е поет, есеист и преводач. Роден е на 25-ти април през 1929 г. в Оренсе, Галисия. Учи право и романска филология, преподава испанска филология в...

Крем с тиква

Крем с тиква

Не харесвам Хелоуин, но обичам тиква и не устоях на изкушението да приготвя забавен крем. Както винаги в мой стил: без брашна, млечни продукти и без захар, обогатен с ароматен шоколадов ганаж с канела. Този крем, с нежен и деликатен аромат, е подходящ за следобедната...

Pin It on Pinterest

Share This