Модерна приказка

Къщата на Цвета бе пълна с цветя, двора – също. Цвета обичаше цветята и цветята я обичаха. Живееха щастливо и задружно. Но ето, не щеш ли, сянка помрачи щастието им. То не беше каква да е сянка, най-беше сянка на дърво Пауловния.

 

Острият поглед на Цвета премина по етиолиралите й къщни любимци и се спря върху короната на дървото. Зелено, прекрасно, то се радваше на живота и черпеше с пълни шепи от него – листата му бяха огромни, подобно на чадъри, а върхът му вече се извисяваше досами покрива на къщурката. Цвета сякаш бе забравила за неговото съществуване и сега не можеше да проумее какво става.

 

Наистина, спомни си тя, нейната внучка бе посадила семенце, но това беше съвсем скоро. Цвета не бе проявила особен интерес и се бе улисала в грижи за Своите. А то – то беше Чуждо. И при все това си позволяваше да закрива слънцето.

 

Три дни Цвета се суети. Местеше растенията си трескаво – ту тук, ту там. Уви, те линееха. Светлината вече не бе достатъчна. На третия ден през нощта Цвета спа лошо и се събуди изтощена. Излезе пред къщата да опознае врага. Заоглежда го. Постоя така, па се прибра.

 

***

Лора провря малката си ръчица през решетките на металната портичка и повдигна резето. С бодра стъпка заобиколи къщата и се изгуби зад ъгъла. След нея спокойно вървеше майка й. Чу се детски вик. Майчиното сърце изтръпна.

 

Под яркото слънце в прекрасния августовски ден всичко си беше както преди, освен мира в душите на една баба и на една внучка. Слава богу, дървото беше спасено тъкмо навреме.

 

Лора и майка й не останаха дълго. Дълго обаче остана Пауловнията. Всяка пролет безброй „кашпи“ с лилави цветове украсяваха клоните й.

 

Pin It on Pinterest

Share This