Или защо всяка крачка нагоре в личния ни път е надежда за човечеството?

 

Атанас Скатов е безспорно един от будителите на нашето време, способен да ни изтръгне от съня на инертното ежедневие чрез своя светъл пример. Не само заради многото физически бариери, които е преодолял като височинен алпинист, но най-вече заради философията на неговия устрем към върхове, които са не само географски.

 

Преди десет години той решава да промени живота си. Обръща гръб на пасивното консуматорство, на което са ни научили днешните времена на изобилие, и поема по стръмния път към осъзнатото съществуване. В онзи момент Скатов се намира в Берлин и упражнява професията си на агроном по растителна защита в голяма компания, но прави остър завой като се връща в родния Сливен, откъдето започва и голямото му приключение. Нуждата от промяна съзрява в него дълго, докато през 2012 год. решава да изключи животинските продукти от менюто си. Като агроном той е добре запознат с черната статистика за състоянието на планетата и най-вече щетите, нанесени от хранителната промишленост като земеделието и животновъдството.

Атанас Скатов - алпинист

Скатов вярва, че ако всеки човек намали консумацията си на животински продукти до 50%, ще опазим ресурсите на Земята и за идните поколения. Но сега планетата ни вече издиша, затова мерките са неотложни. Причината е увеличилата се човешка популация. От 2 милиарда население след Втората световна война сега вече сме 8 милиарда. Това са толкова повече хора за хранене и се изисква култивирането на все повече обработваеми площи за сметка на горите и джунглите. 70% от тях служат за отглеждане на храна за животните, които пък, от своя страна, после стават храна за хората. Усвояването на такава свръх площ от територията на Земята естествено води до разрушаването на екосистеми, изчезването на видове, промяна в климата. Но също и замърсяване на околната среда, заради огромните количества метан, който се отделя от отглежданите животни и разрушава озоновия слой. Това води до затопляне на климата и топене на ледниците, вследствие на което се повишава влажността на въздуха и нивото на световния океан. Животинските екскременти от фермите са сигурен замърсител на водите. Те се просмукват през почвата и стигат до подпочвените води или дори директно се изхвърлят във водните басейни. Животновъдството също е огромен консуматор на питейна вода. Цифрите са красноречиви – за производство на 1 кг месо са нужни повече от 16 000 литра вода, докато за производството на 1 кг зърнено-житна култура са нужни между 600 – 1000 литра вода.

#бюлетин

#човек и природа

Цялата тази плашеща картина води Атанас Скатов до заключението, че за да върнем колелото назад, имаме много малко време. Стрелките вече са отмерили 11-тия час, а удари ли полунощ, загубата ще е необратима. Той решава да започне промяната от себе си, така както би могъл да стори и всеки, който пожелае. Не е нужно да чакаме правителствата или бизнесът да поемат отговорност, когато всички ние сме част от живия организъм на Земята. Решенията и действията на всички нас са свързани и неизменно се отразяват на жизнения статус на планетата. Затова Скатов първо става веган, а после, за да докаже, че макар и лишен от животинска храна, човек може да постига забележителни физически и умствени резултати, той се отдава сериозно на спорт и алпинизъм.

 

На 34 год. е когато се среща за първи път с планината. Но срещата е съдбоносна. Първо обхожда върховете в близост до Сливен, а след това се цели все по-нависоко. Без да е спортувал никога преди и без да има планинска подготовка, Скатов се превръща в самоук алпинист. Сред върховете намира отговорите на много екзистенциални въпроси. Връща си баланса, който долу в цивилизацията често губим и разбира защо като дом на боговете винаги са били посочвани именно висините. Според западната цивилизация на Олимп живее Зевс, а в Азия вярват, че Хималаите са обител на светци и върховни учители, но за Скатов всеки връх е свят. Воден от философията, че „горе“ е не само физическа величина, но и духовна, той не се спира пред нищо по своя път към извисяването.

Атанас Скатов - алпинист
В биографията си Атанас Скатов има 20 експедиции, подробности за които не спира да споделя в многобройните си медийни и обществени изяви. Той е чест гост на събития и форуми, където не само споделя за своя опит сред „бялата пустош“, но и в ролята си на мотивационен лектор насърчава хората да не спират да търсят по-добър живот за себе си и за човечеството. Автор е на седем книги, като последната, озаглавена „Седемте континентални първенеца“, излезе от печат съвсем скоро. Тази книга-албум, както заглавието подсказва, е посветена на изкачването на най-високите върхове на седемте континента на планетата. В начинанието Атанас Скатов е пионер, защото той е първият българин, както и първият веган в света, изкачил всичките седем. Книгата е своеобразен дневник на експедициите, където по дни е описана всяка стъпка на пътешественика. Срещата му с новите култури и техните чудатости, необходимата екипировка, маршрутите и специфичната за всяко място природа, както и неговите лични предизвикателства пред лицето на тези великани.

#малки крачки

Свръхчовешките постижения на Скатов му носят и множество обществени отличия. Бил е награждаван неведнъж за своята спортна и природозащитна дейност, но в края на 2020 год. получи отличието „Почетен факлоносец на мира“ от международната организация „Пробег на мира“, което сякаш обединява всичките останали. Скатов подчертава, че връзката между неговата философия и този приз е думата „смирение“, в чийто корен седи „мир“. Защото пътят към благополучието минава през смирение.
Атанас Скатов - алпинист

още за четене

Pin It on Pinterest

Share This