Креативната среда се описва с три думи: проучване, изобретяване и изобразяване.

„Анданте“ е абстрактна технология за изучаване на пиано по алтернативен начин от сферата на дигиталните изкуства. Създадена е от професорите по компютърни технологии проф. Хироши Иши и проф. Хяо Хяо от „Tangible Media Group“. Подобно на техният проект от 2013 г. – „MirrorFugue”, „Andante“ също визуализира отражението на пианиста, но целта тук е интерактивното усвояване на инструмента. Andante / АндантеДвамата професори споделят, че често изучаването на пиано се свързва с трудоемка и не толкова приятна работа. Двамата учени вярват, че по този начин много повече студенти и изпълнители ще успеят да преодолеят дългите многочасови репетиции и подобрят възприемането на уроците.

Предварително записано произведение чрез MIDI интерфейс се свързва с компютър, който разчита ново Java програмиране. За да се получи ефекта от различните персонажи, двамата професори използват компютър и отразителен прожектор, който позволява нотирането с „Анданте“  забавно и лесно за усвояване.

Анимацията на изображенията позволява на хората да усетят и видят реалното движение на музиката.

Pin It on Pinterest

Share This